November 3, 2007

You are currently browsing the daily archive for November 3, 2007.

Gods Wet gehoorzamen

Wetten gehoorzamen zijn wij Nederlanders niet sterk in, hieronder een compilatie van teksten over Psalm 119 vers 69,

Hoogmoedigen beschuldigen mij vals,

maar ik volg uw regels, met heel mijn hart,
De Nieuwe Bijbelvertaling

De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd;
doch ik bewaar Uw bevelen van ganser harte.
Statenvertaling

Overmoedigen wrijven mij leugens aan,
ik houd uw bevelen van ganser harte.
NBG-vertaling 1951

Al klagen trotsen mij lasterlijk aan,
ik volg uw voorschriften met heel mijn hart.
Willibrordvertaling

Mensen die zich boven u verheffen,
halen mij door het slijk,
maar ik houd mij aan wat u mij opdraagt,
met heel mijn hart.
Groot Nieuws Bijbel

Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan Uw wet.

Het Boek

Het blijkt dat hoe moderner de vertaling, hoe zwakker het woord פקודים (piqquwd) “wetten, statuten” wordt weergegeven.