‹ Biblical Studies Carnival alternatiefPaulus in Filippi ›
Ein Perat
Gepubliceerd op 09-12-2007

‘Ga met de gordel die je gekocht hebt en die je om je middel draagt naar de Perat en verberg hem daar in een rotsspleet.’ Ik verborg de gordel bij de Perat, zoals de HEER mij opgedragen had. Geruime tijd later zei de HEER: ‘Ga naar de Perat en haal de gordel tevoorschijn, die je daar op mijn bevel verborgen hebt.’ Ik ging naar de Perat, haalde op de plaats waar ik hem verborgen had de gordel tevoorschijn en zag dat hij vergaan was. Hij diende nergens meer toe.

Jeremia 13:4-7

Als we bovengenoemd gedeelte in oude Bijbelvertalingen zoals de Statenvertaling en de King James lezen, dan zien we dat het Hebreeuwse woord prt niet met Perat maar met Eufraat is vertaald. Er is dan ook heel wat discussie geweest waar dit prt zou zijn, volgens sommigen wijst dit woord in alle andere gevallen in de Bijbel op de Eufraat en moet dus om die reden ook in deze situatie de rivier worden bedoeld. Maar is het logisch dat Jeremia een kleine 1100 kilometer moest gaan en en daar een linnen gordel moest verbergen in een rotsspleet?

Er zijn er die stellen dat hier wordt verwezen naar de plaats Para (Jozua 18:23), het moderne Khirbet Farah, vlakbij de bron ’ain Farah. Deze plaats ligt enige kilometers van de geboorteplaats van Jeremia Anatoth en is een veel logischer plek om de gordel te verbergen. Immers 4 x 1100 km is vrij veel om te wandelen en moeilijk te controleren door de bewoners van Anatot. De boodschap van deze tweede actiepreek was immers: Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had Ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan Mij doen kleven, luidt het woord des HEREN, om Mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad; maar zij hebben geen gehoor gegeven. Net als de gordel die naar “het buitenland” (Eufraat en Perat worden nu een leuke woordspeling) ging, had Juda zich verbonden met heidense volken en zich (net als de linnen gordel) daardoor verontreinigd. Bovendien is dit gebied zeer onherbergzaam met veel rotsspleten, wat overeenkomt met de tekst. Vandaar dat de NBV, naast andere moderne vertalingen liever voor deze plaats kiezen dan de Eufraat.


Tags: Atlas, Parat
Gerelateerde onderwerpen: Atlas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken