‹ Duisternis...Waar liefde is, daar is ook God... ›
Ontrouw
Gepubliceerd op 16-12-2007

Als in de Bijbel over ontrouw wordt gesproken, dan val het op dat dit bijna altijd slaat op de gelovigen en niet op de heidenen of op volgelingen van andere religies. Dit is een belangrijk punt. Als je dan de Bijbel op dit soort punten er op naslaat valt op, dat de leiders van de gelovigen, in het Oude Testament de priesters en de levieten, in het Nieuwe Testament de voorgangers zwaarder op de vingers worden getikt dan de andere gelovigen. Reden hiervoor is dat juist zij, die het moeten weten, dit bewust niet doorgeven aan hun “schapen”.

Zo lezen we in Maleachi dat de prediking van de priester hoort over te vloeien van de kennis van God (2:7) zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Ze moeten de mensen de waarheid vertellen, ze mogen niet liegen en bedriegen. Ze moeten een goed en rechtvaardig leven leiden (vs. 2:6) zodat een ieder hun goed gezind waren (Hand. 2:47).

Het is dan ook opvallend dat de profeet zich juist richt tot de groep priesters en levieten die zich hier niet aan houden. Ze waren niet alleen ontrouw aan Gods woord, maar zorgden ervoor dat ook anderen afdwaalden. Daarom werden ze verachtelijk in de ogen van de gelovigen (Mal. 2:9). Bekende symptonen worden zichtbaar, ze verlaten hun eigen vrouwen en gaan mooie jonge vrouwen achterna die priesteressen waren van afgoden. Wordt er niet in de Bijbel gezegd dat men geen “ongelijk juk” moet aangaan?

Ook het offeren van het allerbeste werd verzaakt en alleen die dingen werden geofferd die ze konden missen: blinde en kreupele dieren (Mal. 1:8). Terwijl volgens Gods wetten alleen datgene geofferd mocht worden wat perfect was, waarbij de armen duiven mochten offeren, de minder armen een bok en de rijken een stier ieder naar zijn vermogen.

En terwijl zij op deze manier de Bijbel verkrachten, durven ze toch nog te zeggen, hebben wij dit gedaan? Ondanks het feit dat Maleachi 2500 jaar geleden is geschreven, zijn de parallen met de hedendaagse tijd duidelijk zichtbaar. Misschien moeten de leiders van de christelijke kerk toch maar eens acht slaan op de boodschap van deze boodschapper.


Tags: Kerkgeschiedenis
Gerelateerde onderwerpen: Kerkgeschiedenis

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs