‹ Een kerstverhaal uit Nederland (4)Kerstdiensten Barneveld ›
Dries van Agt’s kruistocht tegen Israël.
Gepubliceerd op 21-12-2007

Enige dagen geleden heeft Dries van Agt een website gelanceerd over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zoals te verwachten, is deze site politiek correct, maar wie tussen de regels door leest merkt het grote antisemitisme op van de man.

Zo wordt bijvoorbeeld wel alle "misdaden" genoemd die de Israëliërs zouden hebben gepleegd, maar wordt met geen woord gerept over de vele duizenden raketten die alleen al de afgelopen jaren zijn afgevuurd op de burgerbevolking van Israël. Ook wordt verzwegen dat voor de tweede WO de joden ook Palestijnen werden genoemd, net als alle anderen bevolkingsgroepen zoals de Samaritanen.

Voor wie een nauwkeurig rapport wil lezen over de site van Dries zie hier. Het zal een ieder duidelijk worden dat Dries niet voor niets een disclaimer heeft opgenomen met de volgende zinsnede "Dries van Agt en andere partijen die bij deze website zijn betrokken, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor schade die is of zou kunnen worden veroorzaakt door, of die indirect verband houdt met, gebruik van deze website. Hieronder valt ook (eventuele) schade veroorzaakt door gebruikers van de website, die via Internet informatie en/of berichten verzenden." Want er zijn voldoende onjuistheden en onvolledigheden te noemen en de te verwachten schade zal dan ook aanzienlijk zijn.


Tags: Israël, Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken