‹ Jehu's eindePrivacy vs merkteken ›
Verjaardagen
Gepubliceerd op 14-01-2008

Sommige christenen denken dat ze verjaardagen niet uitbundig mogen vieren, terwijl anderen er een groot feest van maken. Ik werd hierbij bepaald omdat ik voor mijn jongste dochter een paar mooie foto's moest opzoeken van dieren. Nu hebben dieren niets met verjaardagen te maken, maar in mijn archief kwam ik onderstaande illustratie tegen welke te maken heeft met het vieren van een verjaardag van een van Job zoons.

Omdat op deze tekening een uitbundig feest werd gevierd, vroeg ik me af bij welke passage deze hoorde. Nu lezen we in het begin van Job: En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henen zond, en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. (Job 1: 4-5)

Wat opvalt is de opmerking op zijn dag een passage welke ook in Job 3:1 en Gen 40:20 voorkomt en welke slaat op het vieren van een verjaardag. Blijkbaar was dit niet zomaar een verplicht bezoekje, maar er werd werk van gemaakt, er werd gegeten en gedronken. Uit de tekst die daarna komt blijkt dat Job zijn kinderen bij zich liet komen voor een reinigingsritueel, want zegt Job Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. We kunnen ons afvragen of dat nu zo snel zal gebeuren op een feest waar men gewoon vrolijk is. Maar er is een reden voor, zijn zonen maakten maaltijden, in het Hebreeuws staat hier מִשְׁתֶּ֔ה wat gewoonlijk met maaltijden wordt vertaald, maar correcter zou zijn een drankgelag. Vergelijk de passage in het eerste hoofdstuk van Esther waar ook een maaltijd werd georganiseerd en waar expliciet wordt vermeld dat nu een paar dagen men vrolijk was van de wijn.

Dit was zeer waarschijnlijk ook zo bij de feesten van Job's zonen, er werd stevig gedronken en daardoor was men niet meer zo nuchter. En in deze toestand zou men wel eens hebben kunnen zondigen door bijvoorbeeld te vloeken. En dat is de reden waarom Job een reinigingsoffer maakt. Hier wordt op een pragmatische manier met feesten om gegaan, feestvieren mag, het mag zelfs uitbundig, maar het is wel goed om er voor te zorgen dat je niet in zo'n toestand raakt dat je niet meer weet wat je zegt.

En voordat ik het vergeet, gisteren was mijn neef jarig en ik adviseer iedereen die hem wil feliciteren dit op zijn blog te doen. Kunnen jullie meteen genieten van zijn tekeningen.


Tags: Feesten, Personen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin