‹ Philemon en BaucisDe laatste der gladiatoren ›
De uitverkoren vrouwe
Gepubliceerd op 12-02-2008

De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;
2 Johannes 1

Enige dagen geleden las ik samen met een groep CBMC'rs de tweede brief van Johannes, en tijdens de bespreking kwam eigenlijk al meteen de vraag naar boven wie is die uitverkoren vrouw. Gaan we de tekst bestuderen dan zien we dat Johannes zichzelf aanduid met de neutrale benaming πρεσβύτερος "oudste, ouderling", wat in het Grieks de titel is voor een opziener.

Het tweede woord, ἐϰλεϰτός "eklektos", wat "uitgekozen, uitverkoren" betekent wordt regelmatig gebruikt in buiten Bijbelse lectuur als verwezen wordt naar een specifiek persoon, men kan het vergelijken met het "hoogachtend", waarmee we tegenwoordig vaak een brief beginnen.

Het derde woord, ϰυρία "kuria", "meesteres, vrouwe" is in het Grieks vaak de aanspreektitel voor vrouwen die een bepaalde positie bekleden. Sommige geleerden stellen dan ook dat het in deze tweede brief van Johannes, het enige geschrift in het NT waar het woord voorkomt, het om een (niet verder bekende) vrouw moet gaan. Anderen denken dat het woord afkomstig is van een Latijnse transliteratie Cyria en beschouwen het als de eigennaam van een vrouw.
Wat meer waarschijnlijkheid is en wat ook de uitleggers in de christelijke Oudheid stellen, moeten we het zien als de aanspreekvorm voor de christelijke gemeente tot welke Johannes zich richt, daarmee is ook de wisseling in de wijze van aanspreken tussen het enkelvoud 'u' en het meervoud 'jullie' in de volgende verzen goed te verklaren. Zie bijvoorbeeld het laatste vers "u groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster", waarmee dan de gemeente en de gemeenteleden worden bedoeld.


Tags: Bijbelstudie, Gemeente, Personen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken