‹ Gladiatoren in het Oude TestamentJericho en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel ›
Gajus – gajes
Gepubliceerd op 17-02-2008

De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid lief heb.

3 Johannes 1


Van de week lazen we tijdens de Bijbelstudie de derde brief van Johannes, waarbij iemand opmerkte of de naam Gajus te maken had met het Nederlandse woord gajes. Gajus was een veel voorkomende romeinse voornaam, denk bv aan de bekende Romein Gajus Julius Caesar en in het Nieuwe Testament zijn er al 4 personen die deze naam hebben.
Als eerste was er de Macedoniër die de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis vergezelde (Hand 19:29). Ook was er een christen uit Derbe in Klein-Azië, die Paulus op zijn laatste zendingsreis vergezelde (Hand 20:4), naast een christen te Corinthe, die door Paulus persoonlijk was gedoopt (1 Cor 1:14; Rom 16:23). En tot slot de persoon aan wie Johannes zijn brief schreef.

Het Griekse woord Γαϊός Gaïos "Gaius" is afgeleid uit het Latijn en betekent zoiets als “die zich verheugd”. Een verklaring die ik op internet zag gaf de volgende uitleg: Het was o.a. de naam van Gaius Julius Caesar. Omdat deze man niet echt een prettige persoonlijkheid was, spreken we nu van Gaius als we tuig bedoelen.

Echter dit is niet de correcte uitleg, want we spreken niet over Gajus als we “slecht volk, tuig” bedoelen, maar over gajes. Gajes, komt via het Jiddisch uit het Hebreeuws, volgens de verschillende etymologische woordenboeken zijn er twee verklaringen. De eerste gaat er van uit dat het is afgeleid van gojjiem, waarmee de niet-joden worden bedoeld. De andere verklaring is dat het afgeleid is van chai > chajjes “leven” wat later “gepeupel” werd.


Tags: Hebreeuws, Personen, Talen
Gerelateerde onderwerpen: Hebreeuws, Talen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen