March 3, 2008

You are currently browsing the daily archive for March 3, 2008.

De Israëlische muur

U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden, hier is niets dat aan u herinnert.
Nehemia 11:20

De Israëlische Westoeverbarrière of `Israëlische muur´ is één van de meest omstreden bouwprojecten, op de bouw van de vele huizen in Israël na. Reden van de bouw was het terugdringen van het terrorisme, dat dit gelukt is blijkt uit het feit dat sinds de bouw 5 jaar geleden nog maar één zelfmoordaanslag is geprobeerd uit te voeren. Dit in tegenstelling tot de vele tientallen in de periode daarvoor.

Het is echter niet de eerste keer dat Israëliërs een muur bouwden om zichzelf te verdedigen tegen vijandige buren. In het Bijbelboek Nehemia (hfd. 2-6) lezen we dat er toen ook al een muur gebouwd werd om precies dezelfde reden.

Frappant is dat ook toen een Arabier, Geshem, erbij betrokken was. De enige plek in de Bijbel overigens waar een Arabier bij naam wordt genoemd. Ook toen werden dezelfde argumenten, dezelfde propaganda en dezelfde dreiging gebruikt als nu. Hieruit blijkt maar weer dat na 2500 jaar er niets veranderd is.

Tags:

Kevin A. Wilson heeft de eer om op Blue Cord de alweer 27ste Carnival van de Biblical Studies Blog te presenteren. En ondanks dat het een relatief rustige maand was, heeft de meest mooie parels van de bibliobloggers weten te verzamelen.

Lees en geniet!!!

De bijna 80 pagina tellende gids, behorend bij het boek Yes ‘t is weer maandag van Mark Greene is gratis bij uitgeverij Medema te downloaden.

Mark Greene wil ons toerusten om op ons werk een getuige te zijn van de liefde van Christus – door woorden, en zeker door daden. Daarnaast geeft hij aanzetten voor een bijbelse ethiek op arbeid, loon en werkdruk. Ook worden onderwerpen behandeld als prioriteiten op het gebied van werk, kerk en gezin, omgaan met leidinggevenden, over gehoorzaamheid en gezag, en leiding geven. Yes! ‘t is weer maandag is een belangwekkend boek over een onderwerp dat de laatste jaren eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen.

Geloven op Maandag organiseert in samenwerking met
Evangelische Alliantie, Christennetwerk GMV en Navigators Lifenet

Een congresdag op 15 maart 2008

met Mark Greene (zie hier zijn video-uitnodiging)

Er zullen vier onderwerpen aan de orde komen. Het format is, dat Mark op elk van die onderwerpen inleidingen zal geven en dat er ook gelegenheid is om daar met elkaar over in gesprek te komen.

Waarom is jouw werk de moeite waard in Gods ogen?
Niet ‘werk’ in het algemeen, maar jouw werk in het bijzonder, wat voor baan je ook hebt. Welk doel heeft dat in het grote plan van het Koninkrijk van God?

De waarde van relaties
Hoe gaan we met mensen om? Hoe dragen we zorg, hoe dienen we hen, hoe verhouden we ons tot elkaar? Hoe geven we ons christen-zijn gestalte in relatie tot anderen?

Op welke manier maken we het verschil in de organisatie/afdeling waar we werken?
Hoe gaan we om met het gevoel dat we zo weinig invloed (lijken te) hebben?

Het belang van ondersteuning (van de kerk en van elkaar)
Hoe kunnen we de ondersteuning krijgen die we nodig hebben? Hoe kunnen we als christen met plezier werken en vruchtdragen op een plek die ver weg is van de kerk.

Het doel is dat aan het eind van de dag iedere deelnemer weggaat met een plannetje voor een concrete actie; iets om te gaan doen in de praktijk.

Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

Prijs: € 45,00

Locatie: Driebergen


Aanmelding:
hier