‹ De Herziene Statenvertaling (3)Christenvervolging: Indonesië ›
Godslastering, weg ermee?
Gepubliceerd op 13-03-2008

De gemoederen zijn vandaag behoorlijk verhit geraakt, sinds door de PvdA (wie anders) het voorstel is gedaan om het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht kan worden geschrapt. Reeds eerder is zo'n poging gedaan door D66 (wie anders) met overigens weinig succes.

Zoals te verwachten zijn de christelijke partijen tegen dit voorstel. Echter de vraag is wat het nut is van deze wet. Betreft het iedere god van elke religie die in ons land wordt aangehangen? Of betreft het de ware God (met een hoofdletter) en daarmee een afwijzing van alle afgoden, die dan geen "god" meer zijn. Als de christelijke partijen consequent zijn, zullen ze dit in overweging moeten nemen, immers in de Bijbel staat "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (Exodus 20:3). Dat de desbetreffende christelijke minister Ernst Hirsch Ballin eerst de mogelijkheid wil onderzoeken om het verbod te verbreden naar andere levensbeschouwingen, ook voor niet-godsdienstigen, is dus een erkennen dat er andere goden zijn en daarmee volgens het christelijke geloof reeds een godslastering.

Daarnaast is het toch wel vreemd dat deze wet zou moeten worden uitgebreid ook voor niet-godsdienstigen die niet in een god geloven.


Tags: Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij