‹ Online: DissertatiesThamar ›
De Palmsteden
Gepubliceerd op 29-03-2008

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom ; hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn, Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.
Psalm 92:13-16

De palmboom is een van de bomen die zeer gewaardeerd is in het oude Israël. Niet alleen vanwege zijn grootte waardoor hij schaduw geeft in de hete zon, maar ook om zijn vruchten. Zoals uit bovenstaande tekst blijkt, kan de palmboom erg oud worden en geeft tot het laatst toe vruchten.

Dat in de oudheid de palmboom werd gewaardeerd blijkt uit het feit dat niet minder dan 3 verschillende plaatsen zijn in de Bijbel die Palmstad worden genoemd, namelijk Jericho עיר התּמרים (‛iyr hattemariym) welke vlak bij de Dode Zee ligt, Tamar תמר (tamar) welke aan de toenmalige zuidgrens van Israël lag en de stad Tadmor תמר / תדמר (tadmor / tammor) welke door Salomo werd gebouwd na zijn veldslag tegen de stad Hamath-zoba. Ook zijn er andere steden, die niet in de Bijbel staan, vernoemd naar deze boom, een van de bekendste steden in Syrië is Palmyra, welke door de Romeinen rond 30 v.C. deze naam kreeg.

Jericho: Deuteronomium 34:3; Richteren 1:16; 3:13; 2 Kronieken 28:15
Tamar: Ezechiël 47:19; 48:28
Tadmor: 1 Koningen 9:18; 2 Kronieken 8:4


Tags: Atlas, Flora
Gerelateerde onderwerpen: Atlas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs