‹ Akkadische plantenlijst (3)Biblical Studies Blog Carnival XXIX ›
Judaspenning
Gepubliceerd op 01-05-2008

Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen weder gebracht, Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zich zelven.

Mattheüs 27: 3-5


Naar aanleiding van deze geschiedenis zijn er verschillende planten vernoemd naar Judas, zoals Judasboom (Cercis siliquastrum), de Judaspenning (Lunaria annua), de trilzwam Judasoor (Auricularia auricula-judae) en de Judasbeurs, ook wel Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) genoemd.De Judaspenning dankt zijn naam aan de zaaddozen die op 30 zilveren penningen lijken, die Judas voor zijn verraad gekregen heeft van de overpriester. Nadat hij berouw had gekregen en ze in de tempel op de grond gooide, groeide daaruit de plant. In deze overlevering wordt vergeten dat het geld later gebruikt werd om een akker te kopen. De kleur van de bloemen wijst op de bloedschuld.

Op dit moment staat de plant in volle bloei.


Tags: Flora, Judaspenning
Gerelateerde onderwerpen: Judaspenning

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin