‹ Blog: Dagboek Steve van DeventerToevalsspel van Argax (2) ›
Toevalsspel van Argax
Gepubliceerd op 23-05-2008

De wetenschap gaat uit van 'het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden", dit doet men door waarnemingen, "met de zintuigen in zich opnemen" en op basis van deze het opzetten van theorieën, wat is een "systeem van denkbeelden of hypotheses ter verklaring van iets". Onder hypothese verstaat men "een wetenschappelijke, te falsifiëren stelling" of een "aangenomen veronderstelling (=> vooronderstelling)".

Een van de zaken waar men zich in de natuurwetenschappen mee bezig houdt is het ontstaan van dit alles. In de kosmologie, "de wetenschap of theorie van het heelal als een geordend geheel beschouwd" is met name de Big Bang hypothese bekend. Echter in hoeverre is deze hypothese onderbouwd en is deze te verenigen met het geloof? Nu is de aard van de wetenschap in het algemeen dat zij een fenomeen verklaren in de vorm "Dit fenomeen gebeurde omdat...", terwijl de theologie dit doet in de vorm van "Dit fenomeen gebeurde als gevolg van...". Het grote verschil is dus dat de wetenschap begint met het excluderen van ieder geestelijk iets, terwijl theologie juist begint met God in de studie van de natuur.
Willen wij dus deze hypothese verifieren dan moeten alle aspecten, zowel de wetenschappelijke als de geestelijke, bestudeerd worden. Nu blijkt dat ongeacht welke hypothese in de kosmologie wordt aangehangen, er drie mogelijke verklaringen zijn voor het begin van het heelal (McDowell, J., 1980, The Creation, Here's Life Publishers, Inc., San Bernardino, California, p. 33) :

De eerste optie moet afgewezen worden, daar het onlogisch is dat iets ontstaat uit niets. We kunnen dat bewijzen aan de hand van Einstein’s beroemde formule E=mc2 (energie (E) is gelijk aan de massa (m) vermenigvuldigd met het kwadraat van de lichtsnelheid (c2))
De tweede optie is ook onrealistisch en onbetrouwbaar omdat deze niet voldoet aan de twee meest fundamentele wetten van de natuurkunde:
Volgens deze twee wetten kan het heelal alleen maar ouder worden en zal uiteindelijk in totale chaos vervallen.
We komen nu bij de laatste en derde optie en ter wille van een eerlijk en objectief onderzoek mogen we niet de mogelijkheid ontkennen van het bestaan van een Brein of Intelligentie welke het heelal schiep op een ordelijke wijze. Om een en ander duidelijk te maken wil ik als voorbeeld het 'Toevalsspel' van Argax noemen welke in Het Oneindige Verhaal van Michael Ende wordt aangehaald (p. 337-338).

De schrijver gaat ervan uit dat alle verhalen in de wereld in wezen uit slechts zesentwintig letters bestaan. De letters zijn steeds dezelfde, alleen hun onderlinge samenhang wisselt. Met de letters worden woorden gevormd, met de woorden zinnen, met de zinnen hoofdstukken en met hoofdstukken verhalen. Het Toevalsspel gaat er dan ook vanuit dat als je maar lang genoeg gooit met een aantal dobbelstenen, met letters op de zes kanten, er op een gegeven moment bij toeval woorden ontstaan. Als je nog langer doorspeelt, bijvoorbeeld honderd jaar of desnoods nog langer, dan moet er naar alle toevalligheid ook eens een gedicht uit komen. En speel je het voor eeuwig, dan moeten zo alle gedichten en verhalen die er maar mogelijk zijn ontstaan.

Wordt vervolgt...


Tags: Astronomie, Creationisme
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Creationisme

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij