‹ De VernietigerSodom ›
Dromedaris
Gepubliceerd op 18-06-2008

Een van de grootste permanente foute vertalingen in alle toonaangevende Nederlandse Bijbels is het gebruik van het woord Kameel. Want in alle gevallen wordt dan de Dromedaris bedoeld. Enige jaren geleden, toen ik schreef dat het Konijn in de Nieuwe Bijbelvertaling was vervangen door de Klipdas, kreeg ik al een opmerking hierover:

Het is natuurlijk zeer te prijzen dat het konijn een klipdas is geworden, maar waarom worden dan niet ook alle ten onrechte in de Bijbel figurerende kamelen vervangen door dromedarissen? De kameel kwam tot de vijfde eeuw n.Chr. niet voor in het Nabije Oosten; het dier dat door het oog van een naald gaat is een dromedaris. Ik weet wel dat de Hebreeuwse en Griekse woorden voor dromedaris (gamal en kamelos) lijken op ons woord voor kameel, maar het blijft gewoon verkeerd.

Wat is het verschil tussen een konijn/klipdas enerzijds en een kameel/dromedaris anderzijds?En natuurlijk heeft de schrijver gelijk en was het plan om hier nog eens op te reageren. Echter door tijdgebrek en andere prioriteiten ben ik daar nooit aan toegekomen. Want als we de geschiedenis van Dromedarissen in de Bijbel gaan bestuderen, dan lopen we meteen tegen een groot probleem, de eerste keren dat het dier wordt genoemd is bij Abraham die deze als lastdier gebruikte (Genesis 24:10, 32). Ook zien we dat Farao ze geeft aan Abraham als hij vertrekt uit Egypte (Genesis 12:16).

Volgens sommige geleerden werd het houden van getemde dromedarissen pas na ca. 1100 v. C. gebruikelijk en om die reden zou het in deze Bijbelpassages gaan om een anachronisme. Echter in de loop der jaren zijn er verschillende vondsten gedaan waaruit zou blijken dat het temmen van deze dieren reeds veel eerder was begonnen. Voor hen die hier meer over willen lezen kunnen op de websites van Livius en BGA meer informatie vinden.

In ieder geval, ik hoop dat bij een eerstvolgende nieuwe vertaling van de Bijbel ook de Kameel wordt vervangen door Dromedaris.


Tags: Dromedaris, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij