‹ Behemoth (2)Galbanum ›
Cursussen Hebreeuws
Gepubliceerd op 09-07-2008

De vereniging Da'at geeft komend najaar weer verschillende cursussen Hebreeuws voor zowel gevorderden als beginners. Zie voor contactgegevens en verdere informatie de volgende 2 links:


Da'at, is een vereniging ter bevordering van de kennis van bijbeltalen en - culturen, gevestigd te Lunteren, Molenparkweg 26, 6741 ZR Lunteren, tel. 0318-483231; email: pasiebesma at solcon dot nl en is opgericht in Barneveld op de eerste bestuursvergadering op 11 augustus 1994.


De naam "Da'at" is ontleend aan Spr. 1:7 "De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap." (lett. in het Hebreeuws "Da'at"). Hiermee is ook aangegeven vanuit welke basis het doel wordt nagestreefd, en van de cursisten wordt gevraagd dit te respecteren. Dit doel, zoals vastgesteld in de statuten, is om de kennis van bijbeltalen en culturen te bevorderen. Daartoe worden o.m. cursussen voor belangstellenden in Bijbels Hebreeuws en Bijbels Aramees georganiseerd. Als docenten zijn hieraan verbonden: prof. Dr. Pieter A. Siebesma uit Barneveld (die ook directeur van het Instituut is) en Drs. Tanne Lobbezoo uit Ermelo.


Op dit moment worden er 3 cursussen Bijbels Hebreeuws gegeven, allen leescursussen (ruim 20 deelnemers). Uit de afgelopen jaren is gebleken dat ongeveer 70 % van de cursisten, die de cursussen in de afgelopen jaren hebben gevolgd, behoort tot een van de reformatorische kerken (Nederlands Hervormd en Gereformeerd (binnen PKN), Hersteld Hervormd, en Gereformeerde Gemeente, daarnaast van Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd tot Christelijk Gereformeerd en Oud Gereformeerd, en alles wat daartussen zit), ruim 25 % is evangelisch (Baptist, Vergadering van Gelovigen en Pinkstergemeente), verder is een enkeling Joods of Rooms-katholiek.

Op de leeskringen worden met elkaar gedeelten uit het Oude Testament gelezen en vertaald.

Pieter A. Siebesma


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel