‹ Schepping en vertalingAngaria wetgeving ›
Bevelen of voeden Gen 41:40
Gepubliceerd op 21-02-2009

U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan.’
Gen 41:40, NBV

Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk [de hand] kussen; alleen dezen troon zal ik groter zijn dan gij.
Gen 41:40, SV

Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik boven u staan.
Gen 41:40, NBG

Drie vertalingen van dezelfde tekst, met alle drie geven ze een andere wending aan het Hebreeuwse woord נשק, letterlijk heeft het de betekenis van "kussen", het is dus niet verwonderlijk dat de Statenvertalers dit dan ook weergeven, maar dat ook zij met een probleem zaten blijkt uit hun kanttekening "Tot een teken van eerbied en gehoorzaamheid. Het was in dien
tijd, als ook nog hedendaags, gebruikelijk, dat de onderdanen de hand aan den mond brachten, of kusten, wanneer enige grote heren hen aanspraken, of hun iets belastten". Hierbij geven ze al aan dat Jozef hun mocht "bevelen" (belastten), een idee dat over genomen is door de Nieuwe vertaling. De vraag is hoe komen de vertalers van de NBG op het idee dat het om "voeden" zou gaan. We kunnen natuurlijk naar de context kijken, waaruit blijkt dat Jozef de grote Egyptische voorraadkamers gaat beheren, maar dat lijkt toch vergezocht.

Enige tijd geleden ben ik maar weer eens begonnen met het ophalen van mijn Egyptisch en ontdekte dat zij hetzelfde woord śn voor "kussen" als voor "eten" gebruikten. Zo betekent in het Egyptisch śn ḥm.t "een vrouw kussen" (Schiffb. 133) en "hij zal śn-eten (kussen) geen pȝḳ-cake (Pyr. 1027 ). Nu we deze overeenkomst weten, is het duidelijk dat Jozef als opperbevelhebber van de voorraadkamers het volk eten kon geven. Vanuit dit oogpunt is het dan ook grappig dat de schrijver van het boek Genesis het Egyptische woordgebruik heeft overgenomen en daar "kussen" heeft neergezet.


Tags: Genesis, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Boeken algemeen