March 26, 2009

You are currently browsing the daily archive for March 26, 2009.

Na de migratie naar mijn nieuwe website ben ik ook begonnen met het bijwerken van mijn woordenlijst. Tot nu toe had ik deze in allerlei tekst-documenten, de komende jaren (het zijn bij elkaar meer dan 14.000 documenten) zal ik deze in mijn database zetten. Hieronder een voorbeeld van David:

H01732
דָּוִיד
David

persoonsnaam David = “geliefde”, ook דָּוִיד van dezelfde stam als דּוֹדH1730; TWOT – 410c

Zie ook Gr. ΔαβιδG1138

G01138
Δαβιδ
David

persoonsnaam van Hebreeuwse oorsprong דָּוִיד H1732; TDNT – 8:478

Willen jullie de voortgang zien, dan kan dat door op de RSS-feed via deze site te abonneren. Op de pagina zelf is ook een tabblad met alle Bijbelverwijzingen waar dit woord voorkomt, op deze manier kun je het ook als een soort concordantie gebruiken.

Tags: ,

Genesis 5

In Genesis 5 komen we het eerste geslachtsregister tegen. Naast de hoge leeftijden zien we ook verschillende namen van personen. Omdat ik aanstaande zaterdag een Bijbelstudie heb over dit hoofdstuk, dacht ik wat valt daar over te vertellen. Als je naar de betekenissen van de namen kijkt, dan zegt dat vaak veel over wat voor soort personen het waren, vandaar dat ik de betekenissen eens heb opgezocht in een woordenboek:
Adam “mens” (lett. “aarde”)
Seth “teruggave, vergoeding, restitutie”; Dasberg “de in de plaats gestelde”
Enos “man, mens”
Kenan “bezit”
Mahalal-el “(het) prijzen van God”
Jered “afkomst” lett. “afgaan, neerdalen”
Henoch “inleiding”
Methusalach “man van de pijl”
Lamech “sterke (jonge) man”
Noach “rusten”

Sommige betekenissen zijn duidelijk, zoals Adam als eerste mens werd in contact gebracht met “aarde”, omdat hij uit “aarde” is gemaakt en de mens na zijn dood weer tot “stof” zal teruggaan. Ook de naam Seth is aardig, omdat daarin doorklinkt dat hij als een vervanger van Abel is gekomen. Andere namen komen wat vreemd over, Noach “rusten” terwijl volgens mij die man zich uit de naad heeft gewerkt om de ark toch op tijd klaar te krijgen.

Tags: