April 7, 2009

You are currently browsing the daily archive for April 7, 2009.

Morgen is het Birkat HaChamah, de zegening van de zon, is een vrij onbekend Joods feest welke eens in de 28 jaar wordt gehouden. De afgelopen dagen is er door verschillende mensen over geschreven, zoals

Tags: ,