June 14, 2009

You are currently browsing the daily archive for June 14, 2009.

Caesarea

De meeste christenen (en vaak ook anderen) denken dat Herodes een zeer wrede dictator was. Ten dele is dit waar, anderzijds heeft hij ook veel goeds gedaan door verschillende bouwwerken te financieren.

Zo werd Caesarea Maritima aan de Middellandse Zee door hem gesticht op de plaats van de Stratonstoren, tussen Joppe en Dora. Het had een prachtige haven en kreeg (zoals toen gebruikelijk) ter ere van keizer Augustus de naam Caesarea. Het was de residentie van de Romeinse procurator en garnizoen van zijn troepen. De meeste inwoners ervan waren Grieken. Daar de natuurlijke bronnen niet voorzagen in voldoende water voor de bevolking, bouwde Herodes een aquaduct welke water vanuit het Karmelgebergte naar de stad bracht.

Tags: ,