‹ OlielampenNog meer boeken Egyptica online... ›
De Ark de Verbonds
Gepubliceerd op 19-06-2009

Jim West verwijst naar een sensationeel verhaal waarin wordt geopperd dat binnenkort bekend zal worden gemaakt dat de Ark des Verbonds in Ethiopië zou zijn.

De "Ark van het Verbond" is een van de meest raadselachtige voorwerpen die in het Oude Testament worden beschreven. De ark werd op bevel van Mozes bij de Sinaï vervaardigd (Ex. 25:10-22; 37:1-9). Deze ark bekend onder verschillende namen zoals "De Ark van JHWH", "Ark van het Getuigenis" en "De Ark van het Verbond" werd het symbool van Gods aanwezigheid te midden van de kinderen van Israël.In de ark werden verschillende dingen bewaard, zoals de tafelen der wet bewaarde die God Mozes op de berg Sinaï had gegeven, manna, de staf van Aäron (hoewel sommigen stellen dat deze voor de ark stond opgesteld) en de gouden zweren.

In de Bijbel speelt de ark een belangrijke rol tijdens de exodus van de Israëlieten door de woestijn. Zo speelde zij een rol bij het overtrekken van de rivier de Jordaan, bij de inneming van Jericho en bij de intocht in Kanaän. Later in de tijd van de Richteren werd zij in het heiligdom van Silo bewaard. Vanaf deze periode worden ook verschillende situaties beschreven met de ark waarbij talloze slachtoffers vallen. In alle gevallen waren zij de ark te dicht genaderd. Ook Israëls vijanden, de Filistijnen, kregen op deze manier met de ark te maken, want nadat ze de Israëlieten bij de slag van Aphek hadden overwonnen, roofden ze de ark en namen haar mee naar Asdod waar zij in de tempel van hun god Dagon werd gezet. (1 Sam. 5:1 t/m 12). Na zeven maanden van rampspoed begrepen de Filistijnen dat het geroofde eigendom van Israëlieten een dodelijk gevaar voor ze betekende en besloten ze de ark aan de rechtmatige eigenaars terug te geven.

De Ark des Heeren is, inclusief de stenen tafelen, tijdens de regering van Manasse verdwenen. De ark wordt nl. niet genoemd in de uitvoerige lijst van schatten uit de Tempel die Nebukadnezar en zijn troepen hadden geroofd. De laatste verwijzingen in de Bijbel naar de ark zijn te vinden in de boeken 2 Kon. 19:15, Jes. 37:14-16 en Jer. 3:16. De eerste twee teksten hebben betrekking op koning Hizkia die in de Tempel een emotioneel beroep doet op de "Here die troont op de cherubs" om de leiding te nemen in de strijd tegen de Assyrische koning Sanherib, die Jeruzalem trachtte te veroveren. De profeet Jeremia troost de inwoners van Jeruzalem dat ze eens over het verlies van de ark heen zouden komen en dat niemand ooit nog zou vragen waar de ark gebleven was.

Volgens sommigen zou de ark verstopt zijn onder de tempelberg te Jeruzalem, volgens anderen is hij door Joodse priesters weggehaald en in de loop der jaren terechtgekomen zijn te Axum in Ethiopië. Ook in de Kabra Negast wordt melding gemaakt dat deze naar Ethiopië is vervoert. Nu wil het geval dat in Axum een oude cultus is, welke overeenkomt met de cultus van de Joden rondom 600 v.C. Tijdens een oorlog zijn door de Engelsen verschillende artefacten meegenomen welke zijn opgeslagen in de archieven van het British Museum, onder deze artefacten is een tabot (stenen tafel) welke hieronder is weergegeven. Deze tabot's zijn zeer waarschijnlijk gelijkende kopieën van de originele tafels die in de Ark werden bewaard.
Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin