July 2009

You are currently browsing the monthly archive for July 2009.

De Platte Aarde

Regelmatig schieten er weer allerlei berichten over mijn scherm dat men vroeger dacht dat de Aarde plat was. Zo las ik vandaag in mijn RSS-feeds “Iets meer dan 500 jaar geleden dacht men dat de aarde plat was. Er waren er die dachten dat wanneer de schepen zo ongeveer aan de rand van de straat van Gibraltar zouden komen ze dan naar beneden zouden vallen.” In de (overigens schitterende) tekenfilm Asterix goes America zie we de Aarde als een platte pizza uitgebeeld waarin de olijf Rome is als centrum van de wereld.

Het is een misvatting dat de kerk eeuwenlang geloofd heeft dat de aarde plat is, betoogt prof. Benno Zuiddam. De mythe van het geloof in een platte aarde is in de 19de eeuw bedacht door antichristelijke wetenschappers. Professor Stephen J. Gould stelt: “Er was nog nooit een periode van ”platteaardeduisternis” onder geleerden (onafhankelijk van hoe het algemene publiek onze planeet toen en nu beschouwd mag hebben). De Griekse kennis van sferiteit is nooit vervaagd en alle belangrijke middeleeuwse wetenschappers aanvaardden de ronde aarde als een bewezen feit van de kosmologie.” Edward Grant schreef in zijn boek ‘Physical Science in the Middle Ages’ (London: Cambridge University Press, 1971), “er was in de middeleeuwen zelfs geen serieuze christelijke denker te vinden die meende dat de aarde plat was”.

Nu verschillende geleerden stellen dat men nooit heeft gedacht (op een enkele uitzondering na) dat de Aarde plat was, welke argumenten hebben zij dan.
Columbus bijvoorbeeld zou zijn reis naar Amerika nooit gefinancieerd hebben gekregen, als men toen niet wist dat de aarde rond was. Men gaat geen miljoenen steken in een project waarvan men bij voorbaat wist dat het onmogelijk was.
Buridan, rector van de Universiteit van Parijs, schreef reeds tweehonderd jaar voor Columbus een lange verhandeling waarin hij bewees dat de rotatie van de aarde rond haar as dag en nacht tot gevolg had, zoals ook andere christelijke geleerden in die dagen meenden dat de aarde rond was.
Thomas van Aquini, de grote middeleeuwse geleerde die heilig werd verklaard vanwege zijn genialiteit, schreef al 250 jaar voordat Columbus uitzeilde, dat de aarde rond was.
Ook Dante veronderstelt in zijn Goddelijke komedie de bolvorm al: Vergilius en Dante dalen af in de Hel, bereiken het middelpunt der aarde en klauteren vervolgens aan de andere kant van de aarde weer omhoog.
Gaan we verder terug in de tijd, dan zien we dat de filosoof Aristoteles (384-322) reeds wist dat de aarde een bol moest zijn.

De vraag is dan ook als men in het verleden in een ronde Aarde geloofde hoe komt men dan op het idee dat de men vroeger dacht dat de Aarde plaat was. Enige tijd geleden behandelde Jona Lendering in zijn serie algemene misvattingen op zijn blog dit idee, waarin hij betoogd dat het idee dat men in de Oudheid zou hebben gedacht dat de aarde plat was, komt van een ambigue opmerking van bisschop Isidorus van Sevilla, die in zijn Etymologieën opmerkt dat ‘de aardschijf zo wordt genoemd omdat ze rond is’. Je kunt daaruit inderdaad opmaken dat de auteur dacht dat de aarde de vorm had van een ronde schijf, maar uit andere passages uit zijn werk blijkt zonneklaar dat de bisschop van Sevilla beter wist (Isidorus, Etymologieën 14.2).

Maar stellen sommige critici, in de Bijbel wordt aangetoond dat men toen dacht dat de Aarde plat was. In Lukas 17: 34-36 lezen we: “Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee [vrouwen] zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.” Het is moeilijk voor te stellen dat de toehoorders het normaal vonden dat als de een slaapt de ander op het veld werkt. Blijkbaar vonden ze deze stelling van Jezus niet onbegrijpelijk. Ook in het Oude Testament vinden we zo’n passage “Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde” (Jes 40:22), hierbij heeft het Hebreeuwse woord חוג, in de Staten Vertaling vertaald met “kloot”, de betekenis van “ronding, kring, cirkel”, waarbij ook weer indirect wordt aangetoond dat men niet aan een platte Aarde dacht.

Zie verder hoofdartikel Platte Aarde

Tags:

Bijbelse plaatsen

Door een foutje werkten een aantal links in de lijsten van Bijbelse plaatsen van de afgelopen dagen niet. Dit is nu aangepast, hier is deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 te vinden.

Excuses voor het ongemak.

Bijbelse plaatsen (7)

Hierbij een zevende reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

L

M

Bijbelse plaatsen (6)

Hierbij een zesde reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1, 2, 3, 4. en 5.

J

K

Bethesda

En er is te Jeruzalem aan de Schaaps[poort], een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen.
Johannes 5:2

In Jeruzalem was in de buurt van de Schaapspoort één van de baden waar men zich kon wassen, genaamd Bethesda. Omdat een engel eens in de zoveel tijd het water beroerde werd de eerste zieke die er in sprong genezen. Om die reden lezen we in de bovengenoemd gedeelte dat een heleboel zieken zich hadden verzameld rondom deze plek. Restanten van deze plek zijn terug gevonden:


Tags: ,

Bijbelse plaatsen (5)

Hierbij een vijfde reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1, 2, 3 en 4.

H

I

Bijbelse plaatsen (4)

Hierbij een vierde reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1, 2 en 3.

F

G

Bijbelse plaatsen (3)

Hierbij een derde reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1 en deel 2.

D

E

Bijbelse plaatsen (2)

Hierbij een tweede reeks van Bijbelse plaatsen. Hier is deel 1.

B

C

Bijbelse plaatsen

Na afgelopen zaterdag vol goede moed gemeld te hebben dat je via GoogleMaps schitterende kaarten kon maken, kwam binnen het uur een grote tegenvaller. Om een één of andere reden was plotseling mijn kaart verdwenen, en natuurlijk was het niet mogelijk om een backup te maken. Vandaar dat ik nu een andere oplossing heb gekozen, het is namelijk mogelijk om ook direct een GoogleEarth map in te lezen en omdat deze op je pc wordt gemaakt, kun je die meteen backuppen. Via een klein scriptje is het nu mogelijk om ze toch in mijn website op te nemen.

Voor de nieuwsgierigen is hier een eerste gedeelte, de komende dagen zal ik deze verder uitbreiden:

A

Een totaal overzicht is hier te vinden.

« Older entries