‹ Schepping En Evolutie In De Levende Natuur (2)Schepping En Evolutie In De Levende Natuur (3) ›
Neusringen
Gepubliceerd op 02-07-2009

In Nederland is men om een één of andere reden bang om vragen te stellen op een blog, liever zoekt men het e-mailadres op om zo de vraag te stellen. Gevaar is natuurlijk wel dat zo'n vraag via de desbetreffende blog wordt beantwoord. Op deze manier kreeg ik een vraag die ik jullie niet wil onthouden, natuurlijk op het gevaar af dat jullie voortaan niet meer mijn blog lezen.

De vraag welke de desbetreffende schrijfster had, was: Is het volgens de Bijbel toegestaan om een neuspiercing of ring te dragen. Tja, en dan gaan er allemaal toeters en bellen klinken met wat moet ik daar nu mee. Als ik zeg dat het niet mag, dan heb ik bijna de gehele Evangelische jeugd tegen me, zeg ik dat het wel mag, dan krijg ik de rest tegen me. Bovendien is de kans zeer groot dat dit ook nog eens verhitte discussies is mijn gezin oplevert.

Gaan we kijken in de Bijbel (altijd veilig en bovendien is dat een deel van de vraag), dan blijkt dat er inderdaad vrouwen waren die neusringen droegen. De profeet Jesaja (3:21) vermeld dat de zondige vrouwen van Jeruzalem ze droegen naast een hoop andere sieraden en dat ze om hun zonden de sieraden zouden worden ontnomen. Niet erg positief dus. Een ander geval betreft Rebekka, die een gouden neusring krijgt naast een paar gouden armbanden van de dienstknecht van Abraham als deze haar wel geschikt vind als vrouw voor Izaäk (Gen. 24:22ev). Dat het hier niet ging om een ringetje welke bij de Hema wordt gehaald blijkt uit het feit dat het om een ring ging van ong. 7 á 8 gram goud. Het was dus een soort huwelijksgeschenk, een bewijs daarvoor vinden we in Ezechiël (16:12) waar God Zelf aan Zijn (symbolische) vrouw (Jeruzalem) een neus- en oorring schenkt.

Nu zullen de tegenstanders en vooral de liefhebbers van de Statenvertaling zeggen dat er helemaal geen sprake is van een neusring, maar van een "voorhoofdsiersel". Echter in de Hebreeuwse grondtekst is sprake van נזם neh'-zem, en in ieder Hebreeuws woordenboek zul je vinden dat dit de betekenis heeft van "neusring". Waarschijnlijk zijn er nog een paar die Spreuken (11:22) willen aanhalen waar zo mooi staat: Een schone vrouw, die van rede afwijkt, is een gouden bagge (neh'-zem "neusring") in een varkenssnuit. Maar ook dit is een non-argument, daar het hier niet gaat om een vrouw die niet redelijk meer is (C'est une femme belle et dépourvue de sens).

Moeten we het dan zomaar goedkeuren? Belangrijk is om te beseffen dat het in die cultuur normaal was om ringen in je neus te dragen, net zoals nu in India of het Midden-Oosten. Ik kan me voorstellen dat het dragen van een neusring in verschillende kringen in Nederland toch wel een grote cultuurshock teweeg brengt, naast het praktische probleem hoe je met zo'n grote ring nog kan eten. Om die reden houdt ik mijn antwoord dan ook neutraal: bij de cultuur van de Israëlieten in de Bijbel was het normaal om neusringen te dragen en om die reden wordt in het Oude Testament niet negatief erover gesproken. Dus wie zo'n "bagge" wil dragen, weet dan wel dat deze bij de oude Israëlieten niet zoals bij de Indiërs in de linker neusvleugel, maar in de rechter neusvleugel werd gedragen.

De foto is gemaakt door Indranil Mukherjee en gebruikt op basis van fair use.


Tags: Algemeen, Jesaja, Sieraden, Spreuken
Gerelateerde onderwerpen: Jesaja

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs