‹ Help...Drinken in een zwembad ›
Vasten
Gepubliceerd op 09-08-2009

Ieder jaar valt het me weer op hoeveel aandacht wordt besteed aan het "vasten" van de islamieten, de zogeheten ramadan. Zo ook dit jaar, net terug van vakantie viel me een krantenkop op, dat het dit jaar wel extra moeilijk is voor hen omdat het zomer is en dat de dag dan langer duurt en ze dus langer moeten wachten tot de avond als pas kunnen gaan eten. Vasten is volgens een definitie die ik ooit vond, het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde.

De vraag die dan bij me opkomt, is of dit vasten van de islamieten nu zo uitzonderlijk is. Zelf heb ik al jaren de gewoonte om zonder eten direct naar mijn werk te gaan, de ó zo belangrijke middagmaaltijd over te slaan en pas 's avonds aan een uitgebreide maaltijd te beginnen, een situatie dus die erg lijkt op de periode van de ramadan. Het grote verschil is echter dat ik dit geen vasten noem. Bovendien vasten komt niet alleen voor in de islam maar ook bij andere godsdiensten en daar wordt bijna helemaal geen aandacht aan besteed. De joden vieren bijvoorbeeld ieder jaar Jom Kippur, de Grote Verzoendag (Lev. 23:27ev.) en in de Mishna wordt voorgeschreven: "Op Grote Verzoendag is het verboden te eten en te drinken, zich te wassen en zich te zalven, schoenen aan te trekken en echtelijke gemeenschap te hebben". (Mishna VIII,1). Naast deze dag zijn er nog verschillende andere dagen dat de joden de gewoonte hebben om te vasten zoals de herdenking van de val van de tempel (2 Kon 25).

Ook het christendom kent het gebruik van vasten. Zo zien we dat Jezus aan het begin van Zijn bediening eerst 40 dagen EN nachten gaat vasten in de woestijn (Mat. 4:1-2). De vraag is moeten we dan zoveel aandacht hieraan besteden? Opvallend is dat Jezus uitdrukkelijk waarschuwt tegen uiterlijk vertoon, tegen mensen die alleen maar vasten om gezien te worden: "Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen" (Mat. 6:16-18).

Ik ben dan ook in de loop der jaren verschillende christenen tegengekomen, die overeenkomstig bovengenoemde tekst, soms wel weken vasten terwijl het absoluut niet aan hen was af te zien. Sommigen van hen deden zelfs zeer zwaar werk. Met hen vergeleken is de ramadan niets anders dan een groot uiterlijk vertoon van even overdag je inhouden met eten om 's avonds aan te vallen op de extra lekker bereide maaltijd.


Tags: Feesten, Vasten, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Vasten, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel