‹ De rivier UlaiQuiz ›
Diana van Efeze
Gepubliceerd op 13-10-2009

Maar toen de mensen merkten dat hij een Jood was en dus niet in Artemis geloofde, schreeuwden zij twee uur lang in koor: "Groot is Artemis van Efeze! Groot is Artemis van Efeze!" Maar de secretaris van de stad bracht de gemoederen tot bedaren. "Mannen van Efeze!" riep hij. "Wie ter wereld weet nou niet dat Efeze de stad van de grote Artemis is! Wij zijn de bewakers van haar beroemde tempel en van haar beeld, dat uit de hemel is gevallen.
Handelingen 19:34-35 (Het Boek)

Ik heb al eens geschreven over deze Artemis of beter Diana van Efeze. Maar vorige week kreeg ik van een vriend van mij een DVD met een heleboel mooie foto's van allerlei archeologische plaatsen en artefacten die (in)direct te maken hebben met de Bijbel. Tussen deze foto's was ook dit schitterende beeld van de afgod Diana van Efeze, het is niet het beeld welke uit de hemel is gevallen, want dat was een meteoriet, maar het laat wel duidelijk de beeldhouwkunst zien uit die periode.

Artemis, d.w.z. de zgn. Taurische of Perzische of Efezische Artemis , de godin van veel Aziatische volken, wel te onderscheiden van de Artemis van de Grieken, de zuster van Apollo. Er was voor haar een prachtige tempel gebouwd in Efeze, die door Herostratus in brand gestoken en in de as gelegd was; maar later, in de dagen van Alexander de Grote, was deze nog groter en mooier herbouwd. De tempel van Artemis van Efeze was vroeger een van de zeven wereldwonderen, nu resteert alleen nog deze ruine. Maar het was om die reden dat de secretaris van de stad Efeze benadrukt dat iedereen wel van haar en haar tempel gehoord moest hebben.


Tags: Efeze, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Efeze

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken