‹ ChristenvervolgingQuizvraag van de week ›
Vrome wetenschap
Gepubliceerd op 06-11-2009

Volgens de Van Dale betekend vroom: "vol ijver in het geloof; godvruchtig". Hier kan ik mij wel in vinden. Vroomheid heeft vandaag de dag echter ook de betekenis van "(schijn!)heilig". Wetenschap betekend: "het weten; kennis". Deze titel betekend dus eigenlijk: "het godvruchtig weten" of "vol ijver in het geloof weten", of "schijnheilige kennis". Vooral de laatste betekenis wordt gegeven aan de vrome wetenschap, toch klopt dit lang niet in alle gevallen.

Wetenschap

Wie de geschiedenis een beetje kent heeft gehoord van Galileo (1564-1642) die bekent staat om zijn uitspraak: "E por se movo" ("en toch draait ze”). Deze man beweerde dat de aarde om de zon draait. Dit leverde discussie op met de kerk. Galileo herriep zijn stelling, maar toen hij uit het beklaagdenbankje stapte mompelde hij "En toch draait ze". De (katholieke) kerk heeft (zo'n 300 jaar) later Galileo toch gelijk gegeven.

Waarom zeg ik dit nu, onder het kopje wetenschap? Afgelopen week werd ik indirect uitgemaakt voor de katholieke kerk. Ik zou me gedragen zoals de katholieke kerk bij Galileo deed, omdat ik nog steeds geloofde in een 6-daagse schepping, van mijn Heer Jezus Christus, Dé Zoon van de Allerhoogste God, JHWH, en de Heilige Geest.

"Hedendaagse wetenschap vereist het aanpassen van standpunten." "Je kunt niet in deze wereld staan zonder je standpunten aan te passen." "Evolutie is bijna een bewezen feit." "Misschien moeten we Genesis 1-11 (of heel Genesis) toch uit de Bijbel halen. Het is allemaal allang achterhaald!" Zulke uitspraken kwamen om mijn oren, toch kan ik gelukkig nee zeggen tegen deze uitspraken, ik kan met een gerust hart zeggen dat ze niet kloppen.

Voor de wetenschap moet je aanpassen in je standpunten, als ze niet kloppen!

Het viel mij op in deze discussie dat er al binnen 10 minuten werd gezegd dat we Genesis niet meer letterlijk moesten nemen.

Na 3 kwartier verder discussiëren, kwam de vraag waar het ophield. Waar stoppen we met het erkennen van (valse) wetenschap en wanneer erkennen we de Bijbel nog als Gods woord?

Genesis 1 mag men niet letterlijk nemen, omdat evolutie bewezen is (“heeft de kerk nog niks geleerd van Galileo?”).

Genesis 2 niet, omdat dit in tegenspraak is met Genesis 1.

Genesis 3 niet, omdat je dan een zondeval is. Dit is tegenstrijdig met de mens die streeft naar het goede.

Genesis 4 mag je weer om andere redenen niet letterlijk nemen. Ik denk vanwege de idee van Kaïn die moet vluchten voor andere mensen.

Houdt de Bijbelse waarheid op waar wetenschap ophoud?

Nee, zal elke christen volmondig moeten erkennen, want iemand kan niet opstaan uit de dood. Waarom dan wel evolutie erkennen –waar je ook enorm veel geloof voor nodig hebt- en niet de Schepping. Waar men tal van bewijsgronden voor kan vinden.*)

Door het Darwin-jaar vinden "christenen" het haast verplicht evolutie als waarheid aan te nemen. Komt er binnenkort een "Doherty-jaar"**) waar we in gaan ontkennen dat Jezus echt geleeft heeft? En dan mag er daarna een "Dawkins-jaar" komen waarin we volmondig amen zeggen op "The god delusion" (God als misvatting), en God maar helemaal verwijderen uit de Bijbel!

"Kom nou, nu overdrijf je", zul je misschien zeggen. Maar waarom overdrijf ik? Met het wegschrappen van Genesis 1, schrappen we toch ook de 10 geboden weg (Exodus 20:11), of de Brieven van Paulus (2 Tim 3:16, Romeinen), of de openbaringen van Jezus Christus door Johannes (Openbaringen 4, 21), of het hele Evangelie zelf (Joh 1).

Vroomheid

Ik word opgeleid tot een geschiedswetenschapper. Ik word opgeleid om kritisch te kijken, dit heb ik altijd gedaan, ook de Bijbel wordt door mij kritisch bekeken, maar de Schrift is door God geïnspireert en waarheid (Dit vinden we in bijvoorbeeld 2 Tim 3:16) Soms is dit niet logisch, denk maar aan Jezus, Jezus was heel veel, maar niet logisch. Een God is niet logisch als Hij mens word, dat Hij goed doet tegen degenen die Hem haten, dat Hij de Tempel (het belangrijkste gebouw van Zijn godsdienst) overhoop haalt, dat Hij sterft voor ons. Liefde is niet logisch, het is geen wetenschap, maar liefde blijft altijd waar.

Ik hoop dat u ook "de waarheid kennen [zal], en de waarheid zal u bevrijden."

Even terug naar Galileo. De kerk was natuurlijk stom dat ze Galileo zo behandelden. Tegenwoordig is de verhouding tussen het Christendom en de wetenschap anders. De wetenschap staat nu in de stoel van de kerk toen en het Christendom in de beklaagdenbank van Galileo.

De wetenschap houd nog steeds vast aan de evolutietheorie, die overigens allang bekend was voor Darwin! (denk aan de Griekse filosofie, Anaximander e.a.), de wetenschap houd nog steeds vast aan het feit dat opstanding uit de doden onmogelijk is, de wetenschap is nog steeds te kortzichtig.

Laten wij -christenen- dan nu, als vrome wetenschappers zeggen: "E por se movo", en toch draait ze. "Toch is ze geschapen".

Mischa van de Giessen

*) scheppingofevolutie.nl, creation.com, www.answersingenesis.org, creatie.info, bijbelaantekeningen.blogspot.com/search/label/Creationisme, Hoe bestaat het?-Sarfati, Batten e.a., Is Genesis geschiedenis?- Batten, Sarfati, Ontwikkeling of ontwerp? - Burgess, Degeneratie - Scheele

**) Earl Doherty-schrijver van the Jesus Puzzle. Hij heeft vele kanttekeningen bij de historiciteit van Christus Jezus, wat overigens makkelijk weerlegt kan worden door de vele profetieën die we eerder in de Bijbel tegenkomen, net als de vele bronnen die pleitten voor Jezus' bestaan. Doherty was slechts een voorbeeld.

Voorbeelden van boeken die dit idee weerleggen zijn:

The evidence that demands a verdict- Mcdowell

Bewijs genoeg- Strobel

Boeken van dr. F.F. Bruce.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker