‹ Quizvraag van de weekChristenvervolging: Nederland ›
Ingezonden brief nav. Kairos-document
Gepubliceerd op 21-12-2009

Van de week kreeg ik onderstaande ingezonden brief onder ogen, welke ik van harte onderschrijf:

Aan het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,

t.a.v. de scriba Ds Arjan Plaisier.

Zeer geachte leden van het Moderamen,

Aanstaande dinsdagmiddag wordt aan uw scriba Ds. Arjan Plaisier in een bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht het zogenaamde Kairos-document aangeboden.

Met klem wil ik u vragen dit slechts voor kennisneming aan te nemen en de inhoud van dit document af te wijzen. En wel om de volgende redenen:

1) Het document schetst een zeer eenzijdig en daarmee vals beeld van het Midden-Oosten conflict, waarbij de schuld alleen bij Israël wordt gelegd. Dat Palestijnse christenen evenzeer en wellicht zelfs meer te lijden hebben van de Hamas of van de fundamentalistische islam wordt niet eens genoemd.

2) Dit document is doordrenkt van de vervangingstheologie en theologisch eenzijdig. Zie hiervoor de argumenten die een twaalftal voormannen uit de orthodoxe vleugel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in een open brief onder de titel ”Het uur van de misleiding” hebben genoemd.

3) De Protestantse Kerk in Nederland wordt geacht een onopgeefbare verbondenheid met Israël te hebben. Alleen al om die reden kan en mag ze zich nooit verbinden aan een oproep tot een boycot van Israël en van Israëlische producten.

4) Wanneer u zich achter dit document stelt maakt U hiermee de dialoog met de Joodse Gemeenschap in Nederland moeilijk, zo niet onmogelijk.

5) Evenzo vergroot U hiermee de polarisatie die er over dit onderwerp al binnen de PKN bestaat en daarmee ondermijnt U uw eigen gezag en autoriteit.Hoogachtend,

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma

Lunteren


Tags: Antisemitisme, Kairos Palestina
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme, Kairos Palestina

Mede mogelijk dankzij