‹ ChristenvervolgingWadi's ›
Stijlfiguren in poëzie van het OT
Gepubliceerd op 13-02-2010

In het artikel "Hoe Psalmen bestuderen" van Prof. Dr. P.A. Siebesma stonden een aantal moeilijke termen. Omdat iedereen die Hebreeuws leert vroeg of laat met dit soort termen te maken krijgt heeft Siebesma ook een handout gemaakt van de verschillende stijlfiguren welke voorkomen in de Oud Testamentische poëzie:

1) Parallellisme (synoniem, antithetisch en geen (=aanvullend/synthetisch)

Volledig of onvolledig

Met variatie van: getal/ abstractie/ sexe

Let ook op: getrapt parallellisme (Ps. 29:1,2a) = steeds herhaald

Sorite als een klein stukje herhaald wordt (Jo. 1:3,4)

2) Vergelijkingen

Let op: waar is het beeld precies? Waar slaat het beeld op in werkelijkheid? Wat is het punt van overeenkomst? Welke emotie brengt dat met zich mee?

Simile – vergelijking tussen twee zaken met een punt van overeenkomst (Jer. 46:22; Jes. 1:8).

Metafoor – beeldspraak waarbij punt van overeenkomst en vergelijkingsvoorzetsel wordt weggelaten (Ps. 91:3).

Allegorie – vergelijking met meer punten van overeenkomst (Ps. 1)

Personificatie – Jes. 5:14, Ps. 96:12

3) Overige stijlfiguren

Ironie- het omgekeerde zeggen dat je wilt: Amos 4: 4-5

Oxymoron – ironische uitdrukking bestaande uit twee woorden: Jer. 22:19: een begrafenis van een ezel

Hyperbool – overdrijving om schokeffect op te roepen: Ps. 5:10; Jes. 5:1

Litotes – omgekeerde wat je wilt zeggen om bescheiden over te komen, 1 Sam. 2:24:

Retorische vraag: Job 40:20-26

Pars pro tote- een deel noemen in plaats van het geheel: poort in plaats van stad.

Totum pro parte – geheel noemen in plaats van deel: stammen ipv stamoudsten (2 Sam. 5:1).

Merisme –twee uitersten om een geheel weer te geven: van Dan tot Bersheba, kleinen en groten, hemel en aarde zie Joel 2:28,29

Hendiadys – een idee geformuleerd in twee begrippen plus ‘en’ Joel 3:4: de grote en verschrikkelijke dag = de grote en verschrikkelijke dagTags: Talen
Gerelateerde onderwerpen: Talen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs