‹ ChristenvervolgingCommunisme ›
Goede vrijdag
Gepubliceerd op 02-04-2010

“Persoonlijk vind ik Kerst leuker dan Pasen. Je hebt dan gezellige lichtjes en je ervaart veel meer dat dit een feest van liefde is.”

Uitspraken zoals hierboven hoor ik in december bijna dagelijks. Toen was ik al geschokt door zulke opmerkingen. Kerst is zeker heel erg belangrijk, maar alleen met het licht op Goede vrijdag! Zonder Goede vrijdag zou men geen kerstfeest vieren, zou men dit niet willen vieren.

Goede vrijdag is de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, maar wat gebeurde er nou op deze dag? We staan kort stil bij een zeer klein aspect van deze dag.

Kruisiging

En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de [plaats], genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;

Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette [dat] op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.

Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, [en] in het Latijn.

De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden.

Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, [dat] heb ik geschreven.

Johannes 19:17-22

We lezen hierboven in het geschrift van Johannes dat Jezus veroordeeld was. Hij werd veroordeeld tot de kruisdood. Iets wat in de oudheid toch nog relatief vaak voorkwam.

We kunnen de oorsprong van het kruisigen vinden bij de Perzen. De kruisdood was “de meest wrede en afschuwelijke straf”1, die men kon bedenken.

Bij het kruisigen hoorde het dat je jouw eigen kruis droeg. Dit was niet het hele kruis omdat dit te zwaar was2. Als ze op de plaats van executie aankomen (in dit geval Golgotha) kregen ze wijn gemixt met gal of mirre, om de pijn te stillen. Hierna werden ze uitgekleed. Dan pas werden de veroordeelden op de grond gegooid en gekruisigd. De handen werden dan of vastgespijkerd, of vastgebonden, net als de voeten3.

Omdat we op Goede vrijdag vooral stilstaan bij het lijden van Jezus wil ik kort even het lichamelijke lijden van de kruisiging benoemen.

Men moet hierbij beseffen dat Jezus hiervoor zweepslagen (waarschijnlijk met kleine stukjes bot e.d. eraan, zodat Zijn hele vel werd opengehaald) heeft gehad, daarna Zijn kruis op zich moest nemen en daarna pas gekruisigd werd.

Toen Hij aan het kruis hing kon hij kiezen of Hij zich liet hangen aan zijn armen, maar hier zaten spijkers door een spier ergens in zijn pols (net onder de hand). Dit had tot gevolg dat de spieren van de hand, maar ook van de gehele arm, gingen samentrekken, wat zo’n pijn moet hebben gedaan dat je het voelde doortrekken tot in je gehele lichaam. Hij kon Zijn lichaam ook laten rusten op Zijn voeten, maar ook dit was bespijkerd, maar ook dit zorgde voor enorme krampen door Zijn gehele lichaam. Ondertussen kreeg Jezus steeds minder lucht. Dit ging zo uren door!

Toch perst Hij Zijn longen samen om nog een paar laatste woorden te zeggen:

“Het is volbracht” en “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.”.

Wat een moeite moet het gekost hebben voor Christus Jezus. Om nog even uit te schreeuwen “Het is volbracht!”. Christus wilde het duidelijk laten merken, ondanks dat Zijn lichaam op was, moest het voor ons zeker zijn dat het volbracht was. Hij gaf Zijn geest en stierf.

Hij was dood

We kunnen zeker zijn van Zijn dood door de beschrijving die ervan is gemaakt.

Ik wil een paar punten noemen:

De speerpunt door Zijn long: Doordat er vocht (mengeling van bloed en water) uitkwam kon men duidelijk zien dat Hij dood was.

De soldaten braken Zijn benen niet. Soldaten braken altijd de benen als iemand dood moest aan het kruis, want dan zou diegene snel verstikken, maar dit was niet nodig.

Mocht Jezus nog leven na dit, en zou Hij in een soort van bewusteloosheid in het graf zijn gelegd, dan had Hij nooit die drie dagen overleefd. Iemand met zulke erge wonden had verzorging nodig. Hij was waarschijnlijk doodgebloed als Hij nog leefde.

Het einde van Goede vrijdag

Dit was Goede vrijdag dan. Jezus heeft fysiek enorm geleden, dit kunnen we ons enigszins voorstellen, maar hierbij komt het geestelijke lijden. Iets waar we ons geen voorstelling bij kunnen maken. Al het lijden van de wereld nam Hij op zich!

Het is droevig dat Goede vrijdag zo heeft moeten eindigen. Het is droevig dat er Iemand moest sterven voor onze zonden, omdat wij zo slecht zijn. Het is droevig dat God heeft moeten sterven...

Maar we leven, door Christus Jezus die opstond uit de dood. Degene die de dood heeft overwonnen, zorgde ervoor dat wij kunnen LEVEN! Echt leven! Iets wat voorheen niet had gekund!

Zonder deze vrijdag, hadden wij nooit Zijn liefde ervaren, hadden wij nooit kunnen zeggen “U houdt van mij”, hadden wij nooit zonder zonde voor de Heer kunnen staan.

Prijst God, alle naties, Prijst de Heer!4 Niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer!5 Want het is volbracht!

Amen, halleluja (!) en een Goede vrijdag toegewenst!

Noten:

1 Cicero Verrem 2:5.165

2 Een geheel kruis waar Jezus aan heeft gehangen woog zo'n 150 kg, Hij kreeg slechts de last van ongeveer 70 kg te dragen.

3 Voor een wat uitvoerigere studie over kruisiging zie de volgende websites:

http://www.centuryone.org/crucifixion2.html

http://the-crucifixion.org/crucifixion.htm

4 Psalm 117

5 Romeinen 8

Beknopte bibliografie:

Josh Mcdowell, the evidence that demants a verdict.

Lee Strobel, Bewijs genoeg.

http://the-crucifixion.org/crucifixion.htm

http://www.slublog.com/deathjesus.pdf

http://www.biblebb.com/files/MAC/sg2346.htm

http://www.gospeloutreach.net/crucifixion.html

http://home.earthlink.net/~jimpool2/stories/doctor.html

http://www.konnections.com/Kcundick/crucifix.html


Tags: Bijbelstudie, Feesten, Gastschrijvers, Geschiedenis, Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Geschiedenis, Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken