‹ Livius Nieuwsbrief (55)Yad Vashem ›
Archeologie & Politiek
Gepubliceerd op 06-04-2010

Het is altijd aanbevelenswaardig als regeringen archeologisch onderzoek willen ondersteunen, maar helaas blijkt dan vaak dat de archeologische vondsten politiek gekleurd zijn.  In de vele Livius Nieuwsbrieven op deze site is daar in de loop der tijd regelmatig aandacht aan besteed.

Meestal laat ik het gelaten over me gaan, maar de afgelopen weken begon ik toch wel een beetje boos te worden. De Nederlandse overheid geeft namelijk € 300.000,-- aan de Palestijnse autoriteiten voor onderzoek bij Tell Balata. Daar ik het bericht niet in Nederlandse kranten kon vinden begon ik op te letten, temeer daar deze tell ook bekend staat onder het Bijbelse Shichem.  Zo lezen we in de berichten dat "The creation of institutions can only be sustainable if it goes hand in hand with the strengthening of the cultural identity of the Palestinian people" volgens Jack Twiss Quarles van Ufford een van de doelen is. De grote  vraag komt dan meteen naar boven of bij dit onderzoek dan de vele vondsten die wijzen op andere culturen "weggemoffeld" worden. Maar goed laten we van het positieve uitgaan en ervan uitgaan dat dit degelijk archeologisch onderzoek is, waarbij de Palestijnen echt geïnteresseerd zijn in de archeologie van het gebied.

Bij archeologie is één van de belangrijkste zaken dat de vondsten bewaard blijven, het is dan ook tergend om te zien dat vorig jaar een paar Byzantijnse kerken in Avdat werden beklad met allerlei leuzen. En of dat nog niet voldoende was werd later nog eens verschillende pilaren omgegooid en zeldzame marmeren decoraties kapot geslagen. Je snapt een schade die in de miljoenen loopt. En dat was de reden waarom ik boos begon te worden. Waarom zou de Nederlandse regering (mijn) belasting geld weggooien aan mensen die net zo makkelijk archeologische schatten kapot maken. Als we perse een culture schatten in stand willen houden in een ander land, laten we dan minimaal de eis stellen dat die schatten behouden blijven en dat het geld wordt gebruikt om deze schatten in stand te houden.

Maar waarschijnlijk gaat het helemaal niet om de archeologie, maar puur om de politiek en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we dit soort berichtgeving niet in Nederlandse kranten vinden. Want misschien zijn er mensen die dan deze grote belastingverspillingen willen gaan blokkeren, misschien zelfs er beslag op willen leggen zodat dat kostbare belastinggeld waar we allemaal krom voor liggen goed wordt gebruikt. En dat zou heel slecht zijn voor de politieke partijen nu we in verkiezingstijd zitten.


Tags: Archeologie, Avdat, Politiek, Sichem, Tell Balata
Gerelateerde onderwerpen: Archeologie, Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken