‹ Quizvraag van de week (27)Nederlandse helden (7) ›
Wachters in Samaria
Gepubliceerd op 25-04-2010

De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: “Kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de HEER, onze God!”

Jeremia 31: 6 (NBV)

Bij het lezen van de Bijbel is het altijd goed te beseffen om wie en wat het gaat. bij het lezen van bovengenoemde passage kwam dan ook de vraag op: wie zijn deze wachters.

Kijken we in de Kanttekeningen dan lezen we dat het "De herders van Gods kerk, predikers van het Evangelie." zijn, zij willen blijkbaar deze passage geheel vergeestelijken. In de korte verklaringen van Dr. G.Ch. Aalders en Ds. H.A. Wiersinga zien we dat deze een verwijzing maken naar Jer 4:17 waar deze wachters zijn belast met de bewaking van de akkers en wijngaarden gedurende de nachten. Volgens hen zijn deze wachters dan ook bij uitstek geschikt om het aanbreken van de feestdagen aan te geven, omdat in Israël de tijdrekening geheel gebaseerd was op de schijngestalten van de maan. Dit lijkt een goede verklaring temeer daar in het vorige vers staat "Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria; de planters zullen planten, en de vrucht genieten."

Opvallend is dan ook dat de bioloog Nogah Hareuveni (Desert and Shepherd in Our Biblical Heritage, 26-27), zich baserend op Joodse bronnen, er een totaal ander mening op nahoudt. Volgens hem gaat het helemaal niet op bewakers van wijngaarden, maar zou Jeremia in deze tekst verwijzen naar de wachters die Jerobeam, de eerste koning van het noorderlijk Israël,  instelde om de burgerbevolking te beletten tijdens de feestdagen naar de tempel in Jeruzalem (in het concurrerende  zuidelijke koninkrijk Judea) te gaan. Het zouden deze wachters zijn die na hun bekering de bevolking oproepen om de oude traditie in ere te herstellen en opnieuw naar de tempel in Jeruzalem te gaan.

Als deze verklaring van Hareuveni correct is, dan zou dat een herstel betekenen van Israël, waarbij de erediensten weer hersteld worden.


Tags: Bijbelstudie, Jeremia
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs