May 2, 2010

You are currently browsing the daily archive for May 2, 2010.

Kopermijnen

Een land, waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal; een land, welks stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper uithouwen zult.

Deuteronomium 8:9

Een van de plekken waar bovengenoemde voorspelling uitkwam is het hedendaagse Timna, ongeveer 30 kilometer noordelijk van Eilat, waar de antieke kopermijnen van de Egyptenaren zich bevinden.

Timna koperovenOngeveer 6000 jaar geleden begonnen de bewoners het metaal te winnen voor hun eigen doeleinden. In 1845 werden de mijnen in Timna voor het eerst ontdekt door G. Patrick. De vele heuveltjes met slakken (het industriële restafval van de koperwinning) waren het overtuigende bewijs. In 1940 dateerde Nelson Glueck de mijnen op de 10de eeuw v.C. en identificeerde ze met de mijnen van koning Salomo, dit werd later ontkracht. Systematisch onderzoek vanaf 1959 door de Arava Expedition onder aanvoering van Prof. Benno Rotenberg wees uit dat de eerste winning plaatsvond in Chalcolithische periode (4500-3500 v.C.) en uiteindelijk stopte bij de eerste invallen van de Islamieten in de 10de n.C.. Timna beleefde zijn economische hoogtepunt ten tijde van de Egyptische farao’s Seti I tot Ramses V (14-12 eeuw v.C.), waarbij hun economische partners de lokale Midianieten en Kenieten waren.

Kopermijn Timna

De winning gebeurde door het kopererts te verhitten op kolen, welke of werd aangevoerd van elders of werd gemaakt van de veel voorkomende Rotemstruik. Zo was er per 5 kilo kopererts, 20 kilo lijmsteen (als flux) en 50 kilo brandstof nodig.

Vervoer van brandstof naar de lokatie en de koper naar Egypte werd voornamelijk gedaan met ezels.

Tags: , , ,

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Inderdaad was het Simson die het raadsel “Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den sterke.” (Richt 14:14) opgaf tijdens zijn bruiloft aan de Filistijnen. Omdat deze niet achter het raadsel kon komen, ook omdat het in de strikte zin des woords geen raadsel was, zetten ze Simson’s  kersverse vrouw onder druk, welk uiteindelijk het antwoord gaf. Simson, kwaad dat de Filistijnen op zo’n slinkse wijze de oplossing hadden ontfutseld geeft dat de gevleugelde worden “als jullie niet met mijn kalf hadden geploegd” (vs 18). Uiteindelijk houdt Simson zijn belofte en geeft de prijs van 30 kledingstukken, door eerst 30 Filistijnen uit te moordden. Dit en later het verwoesten van de korenvelden en wijngaarden (Richt 15:5) leidde ertoe dat de Filistijnen uit wraak zijn vrouw en schoonfamilie verbranden (vs 6). Overigens de naam van Simson’s vrouw is niet bekend.

De vraag van deze week:

De lezers van mijn blog weten dat ik iedere week een overzicht geef van de hedendaagse christenvervolging. Ook in de Bijbel worden we hiervoor gewaarschuwd en worden er meldingen van gemaakt. In het boek Openbaring wordt de naam genoemd van een martelaar. Wie is deze martelaar en hoe stierf hij.

Tags: ,