May 12, 2010

You are currently browsing the daily archive for May 12, 2010.

Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden!

Genesis 32:10

In bovengenoemde passage lezen we dat Jakob een staf gebruikte om de Jordaan over te steken. Kijken we in commentaren, dan wordt meestal verklaard dat hiermee Jakob zijn armoede te kennen geeft (Kanttekeningen), of specifieker dat Jakob met alleen zijn staf als bezit over de Jordaan is getrokken en nu zo rijk is dat hij er twee niet onaanzienlijke troepen van heeft kunnen maken.

De vraag die ik me stelde waarom wordt nu juist de staf genoemd, want bij zijn eerste overtocht zal hij stellig ook andere zaken hebben gehad als kleding en een rugzak om te kunnen overleven.

De bioloog N. Hareuveni (Desert and Shepherd in Our Biblical Heritage,  p. 148) kwam met een zeer interessante opmerking. Bij het oversteken van een rivier is het van belang dat je niet in een gat stapt of dat die plek in de rivier plotseling erg diep wordt, waardoor je zou kunnen verdrinken. Daarom gebruiken veel nomaden hun staf om te peilen of je daar kan lopen EN de rivier kan oversteken. Jakob verwijst hiernaar, door te zeggen dat hij in het verleden maar ook nu dankzij zijn staf de Jordaan kon oversteken.

Jordaan

Tags: , ,

In Avdat zijn verschillende kostbare marmeren grafstenen te zien, met de hulp van Henk Courtz heb ik een vertaling gekregen van de teksten die erop staan.

Avdat (grafsteen)

anepaee ho makarios Zacharias Grasinou en meeni panemou dekateei in ? id (=14) (h)eemera kuriakee (h)ooran triteen tees nuktos katetethee de entautha tee tritee tou sambatos (h)ooran ogdoeen panemoo doodeka teei ndid tous kata elous i uos (=476) ke (=25) anapauson teen psucheen autou meta toon (h)agioon sou ameen

de zalige Zacharias (zoon) van Grasinos is gestorven in de tiende maand van Panemos, veertien, op de dag des Heren, op het derde uur van de nacht, en hij is hier begraven op de derde dag van de week, op het achtste uur van Panemos, 12 ???, 476, 25, om zijn ziel te laten rusten samen met uw heiligen. amen

Tags: ,