May 18, 2010

You are currently browsing the daily archive for May 18, 2010.

Dedan

In het woud van Arabië zult gijlieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten!

Jesaja 21:13

Ik werd op deze tekst gewezen via een discussie op een forum waarin iemand beweerde dat er geen wouden zouden zijn in Arabië. Nu zijn er inderdaad weinig bossen aanwezig zoals wij die kennen, toch zijn er in het westen en zuiden grote stukken bosachtig gebied. Daarnaast zijn er grote steppen met manshoge struiken, welke volgens het Bijbelse jargon ook vaak tot de “wouden” worden gerekend.

Dedan

Dedan, het tegenwoordige al-’Ula, was een stad en een volk uit het noordwesten van Arabië, welke beroemd was vanwege zijn karavaanhandel (Jes 21:13; Ezech 27:20) en in de buurt van de Rode Zee ligt. Hoewel reeds genoemd in de volkerentabel (Gen 10) wordt de stad het meest genoemd in de profeten van de 7de eeuw (Jes 21:13; Jer 25:23; 49:8; Ezech 25:13; 27:20) toen de stad een Sabese kolonie was.

Het gebied kenmerkt zich door de steppen, welke begroeid zijn met acacia’s en andere hoge struiken. En het is hier waar ze moeten schuilen, echter daar in dit gebied weinig water is te vinden, wordt in het volgende vers (14) opgeroepen aan de Themieten om de gevluchte Dedanieten water te geven.

Interessant is dat de stad wordt genoemd door Nabonidus in één van zijn inscripties (ANET, p. 562) en de stad langere tijd door hem bezet is geweest (6de eeuw v.C.). Dit is een eeuw later dan de genoemde Bijbeltekst in Jesaja en het is dan ook zeer goed mogelijk dat deze profetie op deze periode slaat. Ook  zijn er een aantal Arabische inscripties gevonden in de buurt van Taima’ (het Bijbelse Thema) die de stad vermelden en kunnen gaan over de eerder genoemde bezetting en oorlogen, wat de profetie alleen maar verder lijkt te ondersteunen.

Tags: , , ,

Edith van den Berg heeft op haar blog een artikel geschreven over het humanisme van de journalist Theodoor Holman.  Zoals we van haar verwachten mogen een kritisch stuk. Opvallend is de zinsnede van de journalist die ze aanhaalt:

“Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger. Ik heb een grote hekel aan elke vorm van religie. Mensen die een religie aanhangen, zijn toch mindere mensen. Ik kijk op ze neer. Wie gelooft in sprookjes, is niet serieus te nemen.”

Blijkbaar acht deze journalist het “humanistisch” om een bepaalde Nederlandse bevolkingsgroep met nazi-achtige terminologie te bestempelen. Humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens. Volgens mij doe je dat niet door mensen die in “sprookjes geloven” als misdadigers te bestempelen. Natuurlijk zal hij dit geschreven hebben om reacties uit te lokken, wat hem deels is gelukt anders zouden Edith en ik niet over hem schrijven, maar toch komt bij mij de vraag op waarom de  christenen als mikpunt en niet bijvoorbeeld de moslims.

Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat dit een bewuste actie is, om christenen verder in diskrediet te brengen. Had hij gewezen op de vele misstanden in de Katholieke en Protestantse kerken die de afgelopen tijd in de kranten zijn verschenen dan had ik hem nog gelijk kunnen geven. Echter in zijn statement bekritiseerd hij christenen in het algemeen. Christenen die als het goed is volgens de Bijbel leven en vandaar uit juist zorg voor de naaste hebben en juist de waarde van de mens intact laten (net zoals het humanisme).

Het is dan ook om die reden dat Holman niet alleen tegen het christendom ageert, maar ook tegen het humanisme welke hij zegt aan te hangen.

Tags: , ,