May 20, 2010

You are currently browsing the daily archive for May 20, 2010.

Basan

En wij namen te dier tijd al zijn steden; er was geen stad, die wij van hen niet namen: zestig steden, de ganse landstreek van Argob, het koninkrijk van Og in Bazan. Al die steden waren met hoge muren, poorten en grendelen gesterkt, behalve zeer vele onbemuurde steden.

Deuteronomium 3:4-5

Als je tegenwoordig over de Golan door het voormalige gebied van Basan rijdt dan zie je nog steeds vele restanten van muren welke vermoedelijk uit deze periode stammen.

Basan

Tags: , ,