May 21, 2010

You are currently browsing the daily archive for May 21, 2010.

Vandaag kreeg ik een vraag welke kleur nu hoort bij Pinksteren. Een vreemde vraag, maar de achterliggende idee is dat het een feestdag is en die moet vrolijk ingekleurd worden. Uiteindelijk gaf ik als antwoord: wit. Ik weet niet of de commercie het met me eens is, maar in ieder geval ik moest aan de “Ster van Bethlehem” denken.

Waarschijnlijk denken jullie nu dat ik aan het raaskallen ben, want wat heeft Kerst met Pinksteren te maken. Natuurlijk weten we allemaal dat met Kerst Jezus op aarde kwam, en met Pinksteren de Heilige Geest, maar daar zat ik niet direct aan te denken. Ik moest meer denken aan de Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) die ook wel “Ster van Bethlehem” wordt genoemd, omdat hij in het voorjaar bloeit en veel voorkomt in de omgeving van Bethlehem. En omdat ik deze schitterende plant in mijn tuin heb staan en nu in bloei staat, moest ik daar aan denken.
Deze plant heeft als eigenaardigheid dat als het donker wordt en de duisternis zijn intrede doet, om zijn bloemen te sluiten. Je zou dat kunnen vergelijken met de Heilige Geest die kan niet werkzaam zijn als de duisternis aanwezig is.

Vogelmelk bij nacht

Daarentegen als het mooi weer is en het licht is dan opent deze plant zijn schitterend witte bloemen en dan fleurt hij de hele tuin op. Een zelfde vergelijking kun je trekken met de Heilige Geest, als het licht aanwezig is, je Christus volgt dan wil Hij graag aanwezig zijn. En dan kun je met recht, wat de Rooms Katholieken, zeggen: een zalig Pinksteren.

Vogelmelk bij dag

Tags: , , , ,

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: