‹ Kerken: GendringenJaloersheid ›
Roddel
Gepubliceerd op 25-05-2010

In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen wederhoudt, is kloek verstandig.

Spreuken 10:19

Dit vers bevestigd dat met praatzucht/roddel de overtreding komt, een thema dat ook in andere wijsheidliteratuur voorkomt, zoals, Sirach 20:3-6 "Menigeen is er die zwijgende wijs wordt bevonden, en menig een is er die gehaat wordt vanwege zijn veel klappen. Menigeen is er die zwijgt, want hij heeft niet te antwoorden, en menigeen is er die zwijgt, wetende de gelegen tijd. Een wijs mens zal zwijgen totdat het gelegen tijd is, maar een pocher en onwijze gaat de gelegen tijd voorbij. Die te veel woorden heeft, van die heeft men een gruwel, en die zichzelf te veel macht aanneemt, wordt gehaat."; Abot 1:17 (וכל המרבה דברים מביא חטא, En iedere vermenigvuldiging van woorden brengt zonde); Counsels of Wisdom 127-34. De laatste passage is bijzonder interessant, daar het de verschillende kwesties van roddel en kwaadspreken combineert. Vergelijk ook Lambert's Babylonian Wisdom Literature :

e ta-kul ka[r-?i q/í-bi ba-ni-ti

lim-né-e-ti e ta-ta-me da-me-eq-ta ti-iz-kàr

šá a-kil kar-?i qa-bu-ú li-mut-ti

i-na ri-ba-a-ti ša dšamaš ú-qa-’-ú res-su

e tu-ma-? pi-i-ka ú-?ur šap-ti-ka

e-nim-me-e kab-ta-ti-ka e-di-iš e taq-bi

sur-riš ta-ta-mu-ú ta-ra-áš-ši ar-ka-niš

ú ina sa-naq at-me-e tu-šá-an-na-a? ?è-en-ka

Do not utter libel, speak what is of good report.

Do not say evil things, speak well of people.

One who utters libel and speaks evil,

Men will waylay him with his debit account to Šamaš.

Beware of careless talk, guard your lips;

Do not utter solemn oaths while alone,

For what you say in a moment will follow you afterwards.

But exert yourself to restrain your speech. (BWL 106)


Tags: Bijbelstudie, Spreuken, Wijsheidliteratuur
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Wijsheidliteratuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs