‹ Quizvraag van de week (32)Vaticaan: Har Karkom is berg Sinaï ›
Een astrologische grap in de Bijbel?
Gepubliceerd op 31-05-2010

Zo is de titel van Jona Lendering op zijn blog betreffende de observatie die Edith van den Berg doet in haar artikel over een gevecht tussen Benaja en een leeuw. Alvorens mijn artikel te lezen, raad ik aan om eerst de artikelen van Jona en Edith te lezen.

In 2 Samuel 23:20 en 1 Kronieken 11:22 lezen we dat Benaja, de zoon van Jojada, de zoon eens dapperen mans van Kabzeel, ... ook ging hij af, en versloeg een leeuw in het midden des kuils, in den sneeuwtijd. In 2006 heb ik al eens deze passages behandeld, waarbij ik met name de nadruk legde op dit soort gevechten met leeuwen.

Volgens Edith zou de Europese leeuw (Panthera leo europaea) reeds uitgestorven zijn in het bronzen tijdperk. Deze conclusie is echter voorbarig daar bekend is dat deze rond 100 n.C. uitstierf in Europa (niet de meest betrouwbare bron, maar zie: Wikipedia). Echter de vraag is of het hier gaat om dit soort leeuw, het is aannemelijker dat het om de Perzische leeuw (Panthera leo persica) gaat die in Israël voorkwam. Dit beest is bijna uitgestorven en leeft nu nog alleen in het Gir reservaat in India. Echter het dier kwam tot de 12de eeuw voor in Samaria (Asiatic Lion Information Centre), het is dus een uitstekende kandidaat, waar Benaja tegen vocht.

Edith stelt op haar blog dat het een astrologische grap is: de leeuw wordt gedood door af te dalen in een waterput. De pointe is dat de leeuw een typisch zomersterrenbeeld is, dat in het natte seizoen onder de horizon is. Hoewel het een interessante gedachte is, temeer daar de leeuw een belangrijk symbool was voor Israël, ga ik hier niet in mee want waarom zou in een lijst met heldendaden welke allemaal reëel zijn, plotseling één afwijking zijn die astrologisch verklaard moet worden? Is het niet logischer dat hier werkelijk sprake is van een gevecht met een leeuw?

Dat het moeilijk is voor te stellen dat je zo'n gevaarlijk dier in een put, waar je je nauwelijks kan bewegen en bovendien ook nog eens sneeuw ligt (en dus glad), kan doden lijkt voor de hand te liggen. Maar behalve het gevecht van David en Simson met een leeuw, zijn er ook in seculiere bronnen gevechten bekend. Bijvoorbeeld er is een afbeelding gevonden (nu in het Louvre) waarop een man uit Eshnunna is afgebeeld die in een lijfelijk gevecht is met een leeuw.

Het is dus een heroïsche daad maar niet onmogelijk. Tot slot, wij denken bij een put meteen aan een kleine begrensde omgeving, zoals Jona zich dat voorstelt, maar ik kan me ook voorstellen dat het een kuil of een inkeping is van enkele tientallen meters doorsnee, welke veelvuldig voorkomen in heel Israël, zoals onderstaande afbeelding. Dat zou voldoende bewegingsruimte geven voor Benaja. Kortom, er zijn volgens mij voldoende andere redenen aan te halen, voordat we dit gevecht symbolisch of astrologisch moeten verklaren.

Sneeuw in Hermon gebergte


Tags: 1 Kronieken, 2 Samuel, Fauna

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs