June 1, 2010

You are currently browsing the daily archive for June 1, 2010.

Zinkgaten

Regelmatig worden we in het nieuws opgeschrikt dat een gebouw plotseling verdwijnt in een zinkgat, zoals vandaag in de hoofdstad van Guatemala.

Zinkgaten ontstaan meestal door karst (=oplossing van kalksteen in water) of zoals in de buurt van de Dode Zee door het oplossen van zout in de bodem. Terwijl ik het nieuws las, moest ik dan ook denken aan de vele zinkgaten die we tegenwoordig in de buurt van de Dode Zee kunnen vinden en de Maktesh Ramon de grootste krater ter wereld (van dit soort), die door een soortgelijke situatie lang geleden is ontstaan.

Als je de foto bekijkt en denkt aan de mensen die daarin zijn gevallen, dan moet je automatisch denken aan de geschiedenis van Korach en Dathan (Num. 16:31-33):

Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten. Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen.

Was hier sprake van een soortgelijke situatie? Of wat te denken van de geschiedenis van de koningen van Sodom en Gomorra die vluchtten voor hun vijanden en vielen in asfaltputten (Gen. 14:10), waren dat dezelfde soort putten die we tegenwoordig nog vinden langs de westkant Dode Zee, temeer daar ook nu nog deze zinkgaten zich aan de westkant bevinden?

Een conclusie durf ik niet hieraan te verbinden, maar de genoemde beschrijvingen uit de Bijbel komen angstvallig overeen met de hedendaagse gebeurtenissen van zinkgaten, zoals vandaag in Guatemala.

Tags: , ,

Gisteren vertelde een kennis mij over het Jakobschaap en stelde de open vraag of deze misschien te maken had met de geit die in Daniël wordt genoemd.

In Daniël 8:8 is sprake van een 4-hoornige geitenbok. Meestal wordt alleen naar de geestelijke betekenis gekeken van deze Bijbelpassage. Maar het blijkt dat er schapen zijn met 4 hoorns, nl. de Jakobschaap. Dit dier dat nu vooral in Amerika en Engeland voorkomt blijkt volgens sommigen oorspronkelijk afkomstig te zijn uit Mesopotamië. Mocht dit inderdaad het geval te zijn, dan is het zeer goed mogelijk dat Daniël weet had van dit soort dieren en dat er niet sprake is van zomaar een fabeldier, maar dat een echte geitenbok als symbool stond. Nu kan men zeggen, dat een schaap geen geit is, maar deze twee soorten zijn biologisch nauw aan elkaar verbonden en het is mogelijk dat men vroeger een ander onderscheid maakte dan wij tegenwoordig.

Tags: ,