‹ Livius Nieuwsbrief (57)Christenvervolging ›
Door het oog van de naald
Gepubliceerd op 03-06-2010

Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.

Markus 10:25 (WV)

Vandaag behandelde Jona in zijn lijst met algemene fouten de gedachte dat met 'het oog van de naald' een poortje wordt bedoeld.

Zoals ik al vaker heb aangehaald is het belangrijk om de Bijbel in zijn context te lezen, als we dit gedeelte bestuderen dan zien we dat in de vorige verzen (vs.23, 24) wordt aangehaald dat het voor rijken al ‘moeilijk’ is om Gods Koninkrijk in te gaan, in dit vers maakt Jezus door middel van de vergelijking van de dromedaris (kamelen leefden oorspronkelijk niet in Israël) en het oog van de naald duidelijk dat het onmogelijk is, dit blijkt uit de reactie van de discipelen in het volgende vers: Wie kan dan zalig worden?.

De tegenstelling tussen de dromedaris en het oog van de naald is een soortgelijke tegenstelling als die tussen de dromedaris en de mug (Mat. 23:24), het zijn de twee uiterste polen van een vergelijking. De dromedaris als grootste dier van Israël wordt geplaatst voor de kleinst denkbare opening, nl. het oog van de naald.

Komen we op het idee dat het ‘oog van een naald’ een klein poortje in de stadsmuur was, waardoor een kameel alleen maar kon binnengaan wanneer hij van zijn last was ontdaan. Ondanks het feit dat er inderdaad vroeger soms kleine poortjes in de grote stadspoorten waren (zoals in Damascus), klopt dit niet met de bedoeling van het vers. Niet alleen wordt nergens in de oude christelijke of joodse literatuur hier melding van gemaakt, maar dit ondermijnt ook de kracht van Jezus’ woorden sterk af. Ondanks het feit dat een dromedaris zonder bagage moeilijk door de stadspoorten kon, blijft dit wel mogelijk. Het is echter onmogelijk dat hij door het oog van een naald gaat.

Ook de verklaring dat de oorspronkelijke tekst niet kamēlos (dromedaris), maar kamīlos (kabel) had is onlogisch, een kabel gaat niet door een naald en doet om die reden geen recht aan de tekst, ondanks het feit dat beide woorden hetzelfde werden uitgesproken en de mogelijkheid bestond dat een kopiist zich kon vergissen bij het overschrijven van de tekst.

Het is goed om dan eerst te gaan kijken naar het woordgebruik, daaruit blijkt dat het hiergebruikte ῥαφίς rhaphis (naald) in sommige bronnen in Luk. 18:25 het synoniem βελόνης belonēs (naald) wordt gebruikt, een woord wat we in buiten-Bijbelse bronnen vaker tegenkomen. Uit het gebruik van twee synoniemen  blijkt dat we ‘het oog van de naald’ in zijn letterlijke betekenis moeten nemen.

Ik ben het dan ook met Jona eens dat een 'klein poortje' één van de standaard foute uitleggingen is van deze passage. De vraag die dan overblijft, kunnen dan alleen armen in het koninkrijk Gods komen? Gelukkig geeft Christus zelf daar een antwoord op in vers 27: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. Er is dus hoop, niet alleen voor armen, maar ook voor rijken.


Tags: Bijbelstudie, Fauna, Markus
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij