June 6, 2010

You are currently browsing the daily archive for June 6, 2010.

Vogelnesten

Als u een vogelnest op de grond ziet liggen of u ziet er één in een boom en er zitten jonge vogels of eieren in, waar de moeder in het nest op zit, haal dan niet de moeder en haar jongen weg.

Deuteronomium 22:6 (Het Boek)

In de Bijbel wordt verschillende keren over vogelnesten gesproken en voor zover ik heb kunnen nagaan is bovengenoemd vers de eerste keer in de Bijbel dat een vogelnest wordt genoemd. Het is dan ook veelbetekenend dat dit in het kader van wat we tegenwoordig zouden zeggen “zorg voor het milieu” is.

Vroeger was het een buitenkans als je een nest met eieren tegenkwam en het kwam veelvuldig voor dat de nesten dan geplunderd werden. Wat opvalt is dat wordt gesteld dat je de broedende vogel niet mag verwijderen (om op te eten), want de achterliggende idee is dat het broedsel dan ook niet uitkomt. Anderzijds staat er ook dat je dan niet de eieren mag weghalen, immers de volwassen vogel zou dan worden verjaagd en niet meer opnieuw eieren gaan leggen. Is de volwassen vogel weg dan mag men wel de eieren pakken, want als de vogel terugkeert en de eieren mist, dan zal ze deze opnieuw gaan leggen.

Bij mij in de tuin zijn ieder jaar weer allerlei nesten van verschillende soorten vogels, dit jaar van een paar koolmeesjes en van een merel. Het grappige van dit laatste nest is dat ze deze boven op een houten vogelnestje hadden gebouwd.

Merelnest

Merelnest

Tags: , , ,

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

De vraag van vorige week was schijnbaar lastig, daar verschillende antwoorden werden gegeven.  Sommigen haalden de situatie toen Daniël en zijn vrienden (Daniel 3) in de oven werden gegooid met vuurlopen, dit is incorrect daar het doel expliciet was dat ze verbrand zouden worden. Het zelfde zien we bij Jesaja 43:3 waar wordt gesproken van dóór het vuur gaan.
Aanduidingen zoals in Deut 18 en 2 Kon. 21:6 waar we lezen hoe koning Manasse van Juda zijn zoon door het vuur deed gaan als onderdeel van zijn vele occulte praktijken, moeten meer worden bezien als vuuroffers dan dat de kinderen over het vuur lopen.

Het antwoord is in Spreuken 6:28 waar we lezen “Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden?” Sommigen zien vuurlopen als “occult” of “duivels” en halen vaak als bewijs de eerstgenoemde teksten aan, maar (bijna) nooit die uit Spreuken. Het is dan ook interessant dat vuurlopen ook wordt gepraktiseerd door oosters-orthodoxe christenen in delen van Griekenland (Anastenaria) en Bulgarije (Nestinarstvo).

De vraag van deze week:

In de Bijbel worden heel veel dieren genoemd en van sommigen worden allerlei leuke details gegeven. Van één zo’n dier wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij een muntstuk in zijn bek had. Welk dier was dat en waar in de Bijbel staat het?

Tags: