‹ Gaza hulpgoederenChristenvervolging ›
Was Machalath een man?
Gepubliceerd op 10-06-2010

Rechabeam nam zich tot vrouw Machalath, de dochter van Davids zoon Jerimoth.

2 Kronieken 11:18

Geslachtsregisters lezen kan soms leuk zijn, zo lezen we in alle vertalingen dat Machalath de dochter was van Jerimoth. Echter wie de Hebreeuwse tekst leest zal zien dat er niet bath (dochter) staat, maar ben (zoon). Voor hen die goede ogen hebben zullen merken dat in de wetenschappelijke uitgaven er een klein cirkeltje staat of zoals op mijn website het woord bath tussen haakjes. Dit betekent dat we te maken hebben met een Qere Ketiv constructie.

Deze benaming is afgeleid uit het Aramees qere of q're, קרי ("[wat] is gelezen") en ketiv, of ketib, kethib, kethibh, kethiv, כְּתִיב ("[wat] is geschreven"), en verwijst naar een klein aantal verschillen in het Oude Testament, waar de Joodse Masoreten een andere uitspraak wilden hebben dan is geschreven. Uit respect voor de tekst vervingen zij echter het woord niet, maar zetten in de kantlijn wat volgens hen gelezen moest worden.

Komen we terug op ons vers dan moge het duidelijk zijn dat hier geen sprake is van een homofiele verbintenis, maar dat de persoon Mahalath een vrouw is, we kunnen dat concluderen uit het feit dat Mahalath later 3 zonen kreeg: Jeus, en Semaria, en Zaham.

Verder valt nog wat op, haar vader Jerimoth wordt hier genoemd als zoon van David. In de geslachtsregisters van David wordt hij niet genoemd, dus moeten we er van uitgaan dat hij vermoedelijk een zoon van één der bijvrouwen van David was. En daar Rechabeam de kleinzoon was van David, was hij blijkbaar getrouwd met een nicht.


Tags: 2 Kronieken, Bijbelstudie, Hebreeuws
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Hebreeuws

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel