Tatoeage: Eert uw vader en uw moeder…

Vorige week kreeg ik een emailtje met een foto van een tatoeage, waarop volgens de persoon “eert uw vader en uw moeder” zou staan en welke hij ook op zijn lichaam wilde laten zetten. Echter degene die de tatoeage zou plaatsen kon het niet goed lezen en had om duidelijkere tekst gevraagd, waardoor ze bij mij terechtkwamen.

Het eerste wat me opviel was dat er in ieder geval niet “eert uw vader en uw moeder” stond, maar totaal iets anders.  Het laatste zichtbare woord q’q’ betekent merkteken of tatoeage en uit het eerste woord kun je lo “niet” halen. Mijn eerste vertaling was dan ook lo’ (niet) titten (jij zult aanbrengen) ketovet (schrift) ka’ka’ (van een tatoeage), waarbij de laatste twee woorden ook in Leviticus 19:28 voorkomen.

Echter het Hebreeuws klopt niet helemaal, want het tweede woord ketovet (schrift) staat er niet, dankzij de hulp van een vriend die vele malen beter is in Hebreeuws, kwamen we tot de conclusie dat er staat lo’ te’abbeh, waarbij de derde letter een op de kop gezette beet lijkt. Het woord  te’abbeh heeft in het moderne Hebreeuws de betekenis “verdikken, dik maken”, zodat we als zin krijgen “je zult niet dik schrijven de tatoeage”, wat vermoedelijk een extra opmerking was bij het oorspronkelijke tekst, en welke niet door de tatoeëerder was begrepen, omdat hij de taal niet machtig was.

Hieruit blijkt maar weer, dat als je perse een tatoeage wil aanbrengen, je enorm moet oppassen wat je aanbrengt, zeker als het om een tekst gaat.

Tags:

4 comments

 1. Richard’s avatar

  Is het eerste woord niet lamed-tav of lamed-khet?

 2. JP vd Giessen’s avatar

  Ha Richard,

  Het zou kunnen, ik kwam tot de conclusie dat het een “lamed-he” is wat “niet” betekent.

  De vraag is wat in deze context met “lamed-tav” zou kunnen worden bedoeld (tanden?) of met “lamed-chet” (kracht, frisheid?)

 3. Hendrik-Jan’s avatar

  Het lijkt mij dat degene die deze tatoeage gezet heeft, het zogeheten “Rasji-schrift” gebruikt heeft. Dit lettertype wordt zo genoemd, omdat het vaak gebruikt wordt voor de rabbijnse commentatoren, zoals Rasji, om zo onderscheid te maken tussen de Bijbeltekst of de tekst van de Talmoed enerzijds en de commentaren anderzijds.

  Lo’ ta’aseh ketovet qa’qa’

  In het Rasji-schrift lijkt de alef erg op een chet.
  De letter die op een op de kop gezette beet lijkt, is een sin (of een sjin natuurlijk, maar dit laatste lijkt mij hier niet waarschijnlijk).

 4. Typo Tat’s avatar

  This is one of the strangest Hebrew tattoo incidents I’ve come across. I’ve also written about it, here:
  http://www.badhebrew.com/2010/03/you-shall-not-tattoo-for-real.html

  I wonder if the guy got it on purpose or by accident…

Comments are now closed.