‹ Romeinenfestival NijmegenQuizvraag van de week (35) ›
De geestelijke wapenrusting
Gepubliceerd op 19-06-2010

Tijdens zijn gevangenschap en zijn tocht naar Rome heeft Paulus veel aandacht kunnen besteden aan de Romeinse legeruitrusting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in een van zijn brieven hierover lezen en wel als parallel met de geestelijke strijd. Tijdens een evenement als het Romeinenfestival blijkt hoe treffend Paulus een beschrijving geeft van de geestelijke wapenrusting.

Hieronder een korte uitleg hoe Paulus de geestelijke wapenrusting vergeleek in Efeziërs 6 met de wapenrusting van een Romeinse soldaat.

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Niet een gedeelte maar de gehele wapenrusting, cf. vers 13

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

De wapenrusting wordt vergeleken met die van een Romeinse soldaat. Uit de beschrijving blijkt dat Paulus zeer goed heeft opgelet hoe praktisch deze was.

14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

De gordel houdt de gehele uitrusting bij elkaar, net als de waarheid.

Een ander belangrijk onderdeel is het harnas die in verschillende lagen over elkaar heen ervoor zorgen dat je niets overkomt, dat je geen onrecht wordt aangedaan.

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

Ook de schoenen zijn belangrijk voor een goede grip op de ondergrond, zodat je standvastig kan lopen, zo ook het evangelie van de vrede die zorgt dat er vastigheid is. De Romeinse soldatenschoenen hadden dan ook aan de onderkant allerlei ijzeren uitsteeksels zodat de soldaat een betere grip had op de ondergrond, zodat hij tijdens een gevecht niet kon uitglijden.

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

Een schild is ook belangrijk, bestaande uit vele lagen was het in staat je te beschermen tegen allerlei wapens als bijlen, speren, pijlen tot zelfs kokende olie.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Zelfs tegenwoordig weet iedere motorrijder hoe belangrijk een helm is, het kan je leven redden als je valt, het beschermt je hoofd. Als je goed oplet zie je dat ter hoogte van de oren de helm iets uitsteekt, hierdoor ketsen zwaarden af en kan het oor moeilijker geraakt worden.

Een wapenuitrusting is alleen ter verdediging van je zelf, maar je hebt meer nodig, nl. een wapen. Vandaar dat Paulus het Gods Woord vergelijkt met een zwaard. Heb je kennis van Gods Woord dan kan je je daarmee verdedigen, alleen het eist wel oefening. Als je een ongeoefend iemand een zwaard in zijn handen geeft, zal hij zeer waarschijnlijk alleen maar schade bij zichzelf aanrichten, terwijl als je geoefend bent het een zeer bruikbaar wapen is.

18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;


Tags: Bijbelstudie, Efeziërs, Oorlog, Rome
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Oorlog, Rome

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker