Partners in vernieuwing

Het kan voor predikanten soms een eenzame uitdaging zijn: je verlangt naar geestelijke vernieuwing voor de gemeente, waar je je geroepen weet. Je zet je in. Maar de praktijk is soms weerbarstig. Daarom bouwt het Evangelisch Werkverband aan een netwerk van predikanten, die de droom met elkaar delen. Die elkaar willen ondersteunen, die de missie van het Evangelisch Werkverband willen ondersteunen en die wij vanuit het Evangelisch Werkverband mogen ondersteunen bij het realiseren van hun visie en missie.

Wat kan het partnerschap inhouden?

 • ‘Partners in vernieuwing’ hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en de staf van het EW.
 • Partners kunnen een beroep doen op het EW voor ondersteuning en begeleiding, zowel persoonlijk als bij de opbouw van hun gemeente
 • Partners kunnen deelnemen aan Predikanten Inter Visie groepen
 • Beginnende partnerpredikanten kunnen mentoraat aanvragen van een meer ervaren partnerpredikant.
 • Partners krijgen korting op hun aankopen van EW materiaal en op dagconferentiekosten.
 • Partners kunnen gratis gebruik maken van de ‘beroepingsbank’: het EW geeft namen van partners desgewenst door aan gemeenten die op zoek zijn naar een predikant met visie voor geestelijke vernieuwing.
 • Partners mogen door bestuur/staf van het EW benaderd worden voor advies en hulp in voorkomende gevallen.
 • Partners kunnen – waar mogelijk – ingeschakeld worden voor representatieve taken (inbreng in organen van de kerk, spreekbeurten, enz., uiteraard in overleg en naar gaven en mogelijkheden).
 • Partners zijn bereid om – zo mogelijk – leervicarissen en/of beginnende predikanten te begeleiden
 • Het EW organiseert jaarlijks een theologendag met
  a: Een gedegen en bemoedigende theologische inleiding
  b: Ruimte voor gesprek en ontmoeting
  c: Ruimte voor lofprijzing en gebed/voorbede
  Voor partners is deze dag gratis toegankelijk.

Willen jullie meer van deze actie van het Evangelisch Werkverband weten zie dan hun website met meer informatie.

Tags: ,