June 22, 2010

You are currently browsing the daily archive for June 22, 2010.

Romeinse schoenen

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

Efeziërs 6:15

Toen ik van de week de geestelijke wapenrusting behandelde schreef ik al dat de schoenen belangrijk zijn voor een goede grip op de ondergrond. Ik schreef dat de Romeinse soldatenschoenen aan de onderkant allerlei ijzeren uitsteeksels hadden zodat de soldaat een betere grip had op de ondergrond, zodat hij tijdens een gevecht niet kon uitglijden. Het leuke van zo’n Romeinenfestival is dat er ook verschillende toenmalige beroepen werden gedemonstreerd, waaronder een schoenmaker.  De volgende foto’s laten zien hoe zo’n schoen er uitziet.

Tags: , , ,