‹ Caesarea PhilippiChristenvervolging ›
Caesarea Philippi
Gepubliceerd op 24-06-2010

Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

Mattheüs 16:13

Gisteren behandelde ik al Caesarea Philippi, de plaats zelf wordt tweemaal bij name genoemd (Mat 16:13; Mark 8:27). In beide Bijbelpassages stelt Christus dezelfde vraag "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?". Dit is interessant omdat in die tijd in Caesarea Philippi verschillende heiligdommen waren van Pan en Zeus die door veel mensen werden bezocht. Jezus vroeg dan ook niet naar de opvattingen van de geestelijken zoals de Farizeeën of de Sadduceeën, maar naar de opvattingen van de mensen die daar aanwezig waren. De vraag is van fundamenteel belang daar als ze niet het onderscheid zouden weten tussen de Zoon van God of een afgod, men  ook nooit duidelijkheid zal krijgen wat het Koninkrijk van God is en inhoud.

Pan heiligdom in Caesarea Philippi


Tags: Atlas, Bijbelstudie, Caesarea Philippi, Markus, Mattheüs, Plaatsen
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Bijbelstudie, Caesarea Philippi, Markus, Mattheus, Plaatsen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij