‹ Quizvraag van de week (36)Jona Lendering onderscheiden ›
Het einde van Herodes Agrippa I
Gepubliceerd op 28-06-2010

En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.

Handelingen 12:23

Nagenoeg een zelfde beschrijving over het einde van Herodes Agrippa I vinden we bij Flavius Josephus (The Antiquities of the Jews, 19.343-350) die spreekt van "een hevig buiklijden"

Op de tweede dag van de feesten trok Herodes een schitterend gewaad aan, dat geheel van zilver gemaakt was. Toen de eerste zonnestralen het zilver beschenen, schitterde het zo wonderlijk dat de menigte er de ogen niet van kon afhouden. En onmiddellijk deden de vleiers van alle kanten kreten horen, waarbij zij hem begroetten als een god. En daarbij riepen zij;”Wees genadig; ook al hebben we u tot nu tot vereerd als mens, zo moeten we  nu belijden  dat u boven de menselijke natuur uitgaat. De koning berispte hen niet en liet deze aanbidding zich graag welgevallen. En toen overviel hem plotseling een hevig inzettende onafgebroken pijn in zijn ingewanden. Terwijl hij zijn ogen richtte op zijn vrienden, zei hij: “Ik uw god, ontvang op dit ogenblik  het bevel om mijn leven te eindigen. Het noodlot toont op dit ogenblik de onjuistheid van die woorden die bedrieglijk over mij gezegd zijn: ik, die door u onsterfelijk genoemd werd, ga nu stervend  heen en "Terwijl hij dat zei, werd hij door de hevige pijn overweldigd. Daarom werd hij haastig naar het paleis gebracht. Nadat hij onafgebroken gedurende vijf dagen door de pijn in zijn maag was gekweld, stierf hij in het 54 ste jaar van zijn leven."

Dit geval staat niet op zichzelf, ook van Pheretimè de dochter van Battos wordt verhaald door Herodotos dat ze levend werd opgevreten door wormen (Herod. Historiën IV.205). De vraag is dan ook om wat voor ziekte het hier gaat.  Men heeft wel eens gedacht aan een blindendarmontsteking, buikvliesontsteking of een koliek. Maar hier zijn geen wormen de oorzaak, dus moet het wat anders zijn geweest.

Hondenlintworm (Echinococcus granulosus)In derde wereldlanden zijn veel mensen en dieren besmet met allerlei soorten lintwormen, in gebieden waar schapen en rundvee gefokt worden is de hondenlintworm (Echinococcus granulosus) algemeen voorkomend. Hierbij doen de schapen en het vee voor de parasiet dienst als tussen-gastheer, door het eten van het geïnfecteerde vlees worden hond en mens besmet. De parasieten hopen zich op in holten of zakken in meestal de rechterkwab van de lever en worden dan scolies genoemd. Als zo'n holte breekt dringt in de buikholte niet alleen honderdduizenden scolies maar ook afval uit de cellen naar binnen, dit geeft ernstige buikkrampen en kan binnen enkele dagen leiden tot een plotselinge dood.

Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat deze of een soortgelijke parasiet de oorzaak was bij het einde van Herodes Agrippa I


Tags: Handelingen, Personen, Ziekte
Gerelateerde onderwerpen: Ziekte

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij