‹ Jona Lendering onderscheidenVijgenboom ›
Een rotte zwijnen
Gepubliceerd op 29-06-2010

Waarom hebt Gij zijn muren doorgebroken, zodat allen, die den weg voorbijgaan, hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.

Psalm 80:13-14

Het wilde zwijn kwam veelvuldig voor in het Israël en gold als onrein (Lev. 11:7). Een van de grote problemen met deze dieren is dat ze als "levende ploegen" de grond omwoelen op zoek naar voedsel. Als zo'n kudde dieren een mooi grasveldje of een strak aangelegde wijngaard zien, dan prefereren ze deze boven de bossen.

In het verleden heeft menig trots tuinbezitter op de Veluwe met lede ogen aangezien dat in één nacht zijn grasveld was omgeploegd door een rotte (=kudde) zwijnen die uit het bos waren gekomen en de omheining hadden omgeduwd.

Zeug met biggen

© Louis Fraanje - Lunteren

Het is dan ook op deze situatie waar in deze verzen op wordt gewezen. Veel agrariërs uit die tijd hadden hagen of lage muurtjes rondom hun wijngaarden om de wilde dieren tegen te houden. In Hoogl. 2:15 lezen we de oproep om "de kleine vossen, die de wijngaarden verderven" te vangen "want onze wijngaarden [hebben] jonge druifjes". Ook zwijnen wilden nogal eens proberen door zo'n omheining heen te komen. Lukte dat dan waren de gevolgen desastreus omdat dan niet alleen de opbrengst verloren ging, maar vaak ook de struiken zelf waardoor de boer helemaal opnieuw moest beginnen.

In genoemde tekst valt nog iets op, er staat niet expliciet dat zwijnen deze muren doorbraken, maar dat God dit zelf heeft gedaan. Met andere woorden, de wijngaarden lagen er onbeschermd bij, zo'n situatie kon alleen voorkomen in een tijd van oorlog of vlak daarna. Vijanden braken vaak de muren af en gooiden de stenen op het land om zo de voedselproductie te vernietigen en zo hun tegenstanders verder te verzwakken (2 Kon. 3:19; Jer. 6:6). In zo'n periode van oorlog zien we ook dat de wilde dieren van het veld overal weer verschijnen en hierop wijst de dichter als hij stelt dat het zwijn uit het bos de onbeschermde wijngaarden heeft omgeploegd.

Foto: Louis Fraanje,  Jac. Gazenbeek stichting


Tags: Bijbelstudie, Fauna, Oorlog, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Oorlog

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel