‹ Big Brother Europe is watching youChristenvervolging ›
Amos een sycomoorplukker
Gepubliceerd op 01-07-2010

Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af.

Amos 7:14

Enige tijd geleden reageerde ik op een artikel van Edith van den Berg over het profeetschap van Amos. Daarin concludeerde ik "Dat hij [=Amos] ook de vruchten van Sycomoor las, blijkt dat hij een halfnomade was, wat op zich ook interessant is." Nu las ik van de week een boek over Sycomoren in Israël en daarin stond ook de gewoonten beschreven van herders en waaruit bleek dat ik met deze conclusie te voorbarig was.

Amos, die onder de herders van Tekoa was (Amos 1:1) zal stellig de gewoonten hebben gevolgd van andere herders uit de omgeving. Aan het einde van de droge, hete zomer, wanneer al het groen is verdwenen in de Judea woestijn, verplaatste hij zijn kudden van geiten en schapen naar de Jordaan vlakte in de Jericho vallei. Dit gebied is ongeacht de droogte rijk aan groen gras. Het is in dit seizoen dat de onrijpe Sycomoor vruchten verschijnen aan de boom. Deze vruchten moesten doorboort worden (in het Hebreeuws blissa genoemd) en vervolgens ingewreven met olie. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de vruchten de zachte en smakelijke rijpheid krijgen die nodig is voor de consumptie.

Het geschiktste moment voor het doorboren van de vruchten, tenminste voor de Sycomoren die in de Jericho vallei groeien, is het moment dat de herders met hun kudden daar naar toe trokken. Nu kun je je voorstellen dat terwijl de kudden graasden in de vallei, de herders in het "maanlicht"  andere dingen konden doen. Het is dan ook aannemelijk dat de eigenaren van de Sycomoren zich bezig hielden met het plukken van de Sycomoor vruchten, deze doorboorden en inwreven en tijdens dit monotone werk een waakzaam oog op de kudden konden laten vallen.

Je kunt je voorstellen dat tijdens de ontmoeting van de herders uit Bethel en Amos hij de klachten aanhoorde van deze herders en dat zijn hart vervult werd met de "wraak van de Heer". Je kunt je voorstellen dat hij tegen de herders zei: let even op mijn schapen en richting Bethel vertrok (slechts een dagreis daarvandaan) en daar begon te waarschuwen tegen de verdrukking en de onrechtvaardigheid:  "Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen" (2:6). Het is begrijpelijk dat de priester Amazia woedend werd en tegen Amos zei "Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren" (7:12).

Nu moet je weten, zoals Edith al stelde, dat veel professionele profeten hun brood verdienden met profeteren en Amazia was er niet van gediend dat er concurrentie van "buiten" kwam. Vandaar ook Amos' antwoord "Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en sycomoorteler" (7:14). Hiermee geeft Amos aan dat hij niet behoorde tot één van die profeten die hun visioenen verkopen aan Jan en alleman, maar dat hij kwam om te zeggen wat hij te zeggen had als boodschapper van God, om vervolgens weer terug te keren naar zijn kudden en Sycomoren.


Tags: Amos, Boerenleven, Flora, Profetie, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Profetie, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs