July 7, 2010

You are currently browsing the daily archive for July 7, 2010.

Kerken: Harskamp

In Harskamp vinden we het moderne gebouw van de Hersteld Hervormde Kerk. Zoals veel gebouwen van deze gemeenten die niet met de PKN zijn meegegaan, is hij na de afscheiding in 2004 gebouwd.

Tags:

De wijnstok is verdord…

Joel 1:12 (SV)

In de NBV en de Naardense Vertaling lezen we dat “de wijnstok is verdroogd“, waarmee de suggestie wordt gewekt dat de wijnstok ten prooi is gevallen aan een enorme droogte. Maar het is bekend dat wijnstokken lange wortels hebben van soms wel meer dan 100 meter. Er zou dan ook een enorme droogte moeten zijn als zelfs de wijnstokken verdorren.

Echter in de voorgaande verzen 6-7 lezen we “Mijn land is ten prooi aan een volk, een machtig volk zonder tal, met tanden als van een leeuw, geweldige kaken als van een leeuwin. Het maakte dode takken van mijn wijnstok en brandhout van mijn vijgenboom: naakt en kaal zijn ze, omvergehaald, de wijnranken zijn verbleekt“. Hieruit blijkt dat het een vijand was die de wijngaarden verwoestte door ze omver te halen, en ze om te hakken. Nu is het vrij gemakkelijk om met een zwaard de wijnstok bij de stam kapot te maken waardoor de rest van de struik verdort en de oogst verloren gaat.

Verdorde wijnstok

Een goed voorbeeld hiervan kunnen we zien op bovenstaande foto, waarbij de struik is geraakt door de maaier van de wijngaardenier. Daar de wortels niet zijn geraakt begon deze struik na een paar dagen alweer uit te lopen (zie onderste foto). Maar je snapt dat als zo’n complete wijngaard op deze manier werd verwoest door een vijand, de gehele oogst was vernietigd en dat ze zo hun tegenstanders verder wisten te verzwakken (2 Kon. 3:19; Jer. 6:6) omdat deze ten prooi aan de honger viel. En daar wordt in deze verzen over geschreven.

Verdorde wijnstok

Tags: , , , ,