July 11, 2010

You are currently browsing the daily archive for July 11, 2010.

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Het leuke van vragen stellen is dat je soms antwoorden krijg waar je totaal niet op had gerekend. Met de vraag van vorige wat weten we Paulus familie, had ik geen moment stil gestaan, of ze rijk of arm waren en uit welke stad ze kwamen. De aannames van Edith met de aanvullingen van Jan Jaap geven dan ook een goed beeld wat je aan indirecte gegevens over Paulus te weten kan komen. Ikzelf dacht meer of we enkele van zijn familieleden kenden omdat die in de Bijbel voorkomen. Zo lezen we in Handelingen dat nadat Paulus gevangen genomen was, een aantal Joden samenzweren om hem te doden. We lezen dan dat de zoon van de zus van Paulus hierachter komt (23:16) en in eerste instantie Paulus en later de overste waarschuwt.

De vraag van deze week:

Om bij Paulus te blijven, verschillende van zijn brieven komen voor in de Bijbel en zijn soms moeilijk te begrijpen. Nu zullen wij slimmeriken dat natuurlijk altijd in het openbaar ontkennen, maar wie was (in de Bijbel) zo eerlijk om toe te geven dat hij soms moeite had om Paulus te begrijpen.

Tags: